Brieven

Brieven

In de NRC-recensie (13/08) van de Zomergasten-aflevering met internetpionier Marleen Stikker merkt redacteur Wilfred Takken op dat zij gesloten is over haar persoonlijke leven en dat haar gelaatsuitdrukking „wat stuurs en onbewogen” is.

In mijn beleving voldeed deze aflevering eindelijk weer eens aan het format zoals het ooit bedoeld was. Dat wil zeggen een interessante gast met een uitstekend verhaal begeleid door toepasselijke fragmenten. Marleen Stikker hield een aansprekend betoog met een verfrissend gebrek aan zelfpromotie, waarin universele onderwerpen ter sprake kwamen (zoals bijvoorbeeld zindelijk discussiëren, onze – soms gevaarlijke – gevoeligheid voor waardering en een rechtvaardiger economie). Vragen over haar persoonlijke leven werden beantwoord voor zover ze relevant waren voor haar ontwikkeling. Gelukkig was er geen overbodige aandacht voor zaken die we toch niet willen weten. Althans ik niet.

Alles werd uiteengezet met een rustige expressie die ik als een verademing ervoer in deze tijden van overbodig gekakel en hysterisch gegiechel.

Maar blijkbaar is dit laatste sluipenderwijs de norm geworden en levert een kalm en weloverwogen exposé geen spannende televisie op.