Brieven

Brieven 15/8/2018

Verhoging btw

Belasting op leven

Het lage btw-tarief wordt op 1 januari 2019 verhoogd van 6 naar 9 procent, meldde NRC op 13 augustus. De regering gaat dus de belasting op primaire levensbehoeften fors verhogen. Ondertussen gaan wel de lonen omhoog en wordt de inkomstenbelasting verlaagd. Eind goed al goed? Nee. Iedereen weet dat juist minima of mensen met een uitkering in de regel geen inkomstenbelasting betalen. Zij profiteren dus niet van de verlaging daarop. En als hun loon dan wel uitkering stijgt met een bepaald percentage dan zal dit niet noemenswaardig zijn. Ofwel, per saldo zal juist de groep die al in de verdrukking zit nog verder met de rug tegen de muur komen te staan dankzij deze ‘sociale’ regering. Al met al een regeling die de kloof tussen armen en rijken verder vergroot. In het voordeel van laatstgenoemden.

Rijkman Groenink

Houd hem uit de krant

Waarom biedt onze krant, de NRC, Rijkman Groenink weer een podium (Ooit topman bij ABN, nu hobbyboer, 9/8)? De heer Groenink, bruinverbrand, duidelijk nog steeds tevreden met zichzelf, in roze broek, beschrijft zijn huis in Italië, met zwembad en uitzicht. Het artikel is totaal niet inspirerend en biedt geen enkel nieuw inzicht, al helemaal geen mea culpa. Voor velen die gedupeerd zijn door het debacle bij ABN (waartoe ik niet behoor), moet dit pijnlijk zijn. Heel teleurstellend dat de NRC de heer Groenink weer aan het woord laat.

Maximumsnelheid

Nog beter: 100 km/u

Ik ben het met voormalig VROM-ambtenaar Martin Kroon eens: de verhoging van de maximumsnelheid van 120 naar 130 km/u moet worden teruggedraaid (8/8). Maar waarom niet meteen naar 100 km/u? Dit heeft naast een drastische verlaging van de CO2-uitstoot nog andere gunstige effecten. Denk aan minder gevaar en een veel rustiger verkeersbeeld, mede omdat al die verschillende snelheidsborden overbodig worden. Het snelheidsverschil tussen vrachtauto’s en personenauto’s wordt zo ook veel kleiner. Dat leidt tot een betere benutting van de rechter rijstrook dan thans het geval is. Door het grote snelheidsverschil rijden de meeste personenauto’s bij wegen met twee rijstroken per richting op de linker baan. Bij grote drukte is dat slecht voor de verkeersafwikkeling.

Europees Agentschap

Laat EMA in Londen

Nu blijkt dat circa 30 procent van de medewerkers niet mee willen of kunnen verhuizen (Verhuizing Europees Geneesmiddelen Agentschap EMA naar Amsterdam loopt moeizamer dan verwacht, 2 augustus), zou het een gebaar van goede wil zijn de verhuizing af te blazen of uit te stellen. Zo krijgen de Britten ruimer de tijd om zelf te bepalen hoe hun Brexit ingevuld kan worden. Voor Amsterdam geeft het wat lucht om de stad geleidelijk en niet met een schok te laten groeien. Naar onze Britse vrienden het signaal dat wij onze verbondenheid belangrijker vinden dan het economisch belang van de eenmalige buit. Het belang van de gezondheid staat voorop. Laat EMA daarom intact, met al haar expertise en uitstekende reputatie.

Koloniale oorlogen

Nederlandse rol kleiner

In het opiniestuk over Indië-veteranen (13/8) citeert Arthur Graaff mijn boek Koloniale oorlogen in Indonesië – Vijf eeuwen verzet tegen vreemde overheersing. Daarbij wordt ten onrechte gesuggereerd dat de Nederlandse koloniale bemoeienis met de archipel „vijfhonderd jaar” duurde. In werkelijkheid waren Nederlanders ‘slechts’ present van ca. 1600 tot 1950 (op Nieuw-Guinea tot 1962). De Portugezen kwamen als eersten in 1511 en vertrokken als laatsten in 1975. Behalve door Nederlanders en Portugezen werd de archipel ook gekoloniseerd door Spanjaarden, Fransen, Engelsen en Japanners.


Voormalig journalist

Correcties/aanvullingen

Fax

In het artikel Digitale revolutie? Duitsland blijft hardnekkig faxen (8/8, p. 15) staat dat een fax, anders dan e-mail, niet gehackt kan worden. Dat is onjuist.