Misbruikschandaal in VS: 300 priesters vergrepen zich aan ruim duizend kinderen

Een grand jury deed onderzoek in Pennsylvania naar misbruik in de katholieke kerk en het toedekken daarvan. De conclusies zijn onthutsend.

Katholieke kerk St. Michael the Archangel in Loretto, Pennsylvania.
Katholieke kerk St. Michael the Archangel in Loretto, Pennsylvania. Foto Nicole Bengiveno

Meer dan duizend kinderen misbruikt door driehonderd katholieke priesters, over een periode van zeventig jaar. Een grand jury onderzocht kindermisbruik in de katholieke kerk in de staat Pennsylvania en komt dinsdag tot de conclusie dat de schaal van deze zedenzaak alle voorgaande overtreft. „Wij denken dat het werkelijke aantal slachtoffers – kinderen wier gegevens verloren zijn gegaan, of die geen getuigenis durfden af te leggen – in de duizenden moet liggen.”

De slachtoffers waren voornamelijk jongens, maar er zijn ook meisjes misbruikt. En dat misbruik ging van gedwongen masturbatie tot vaginale en anale verkrachting.

In zijn rapport van 1.356 pagina’s schrijft de jury dat het misbruik in elk van de zes onderzochte bisdommen in de staat is voorgevallen. De meeste zaken zijn verjaard, aldus de jury. Tegen twee priesters die in de laatste tien jaar kinderen hebben misbruikt, is aangifte gedaan. Het is volgens de jury bemoedigend dat deze zaken zijn aangebracht door het bisdom zelf. „We hopen dat dit betekent dat de kerk eindelijk haar opstelling heeft veranderd.”

Naam en toenaam

In het rapport worden de van misbruik verdachte priesters met naam en toenaam genoemd, evenals de hoger geplaatsten in de kerkelijke hiërarchie die van de beschuldigingen wisten en vaak hun best deden de affaires toe te dekken. „Wij zetten een schijnwerper op hun gedrag, want dat verdienen de slachtoffers”, schrijft de jury. „Hun intentie was niet het helpen van de kinderen, maar het vermijden van een publiek schandaal.”

Lees ook: Paus ontneemt kardinaal titel

Een priester die had toegegeven vijftien jongens anaal en oraal te hebben verkracht, kreeg van de bisschop later een compliment, voor zijn „eerlijkheid en oprechtheid” en voor het feit dat hij vooruitgang had geboekt bij het beheersen van zijn „verslaving”. In het bisdom Erie schreef de bisschop de priester die had toegegeven een twaalftal jonge jongens te hebben misbruikt, een dankbriefje „voor alles wat je voor Gods mensen hebt gedaan”.

Ziek van alle misdaden

Een grand jury doet (geheim) onderzoek voorafgaand aan een rechtszaak, om te bepalen of er genoeg bewijs is voor de openbaar aanklager om een zaak voor de rechter te brengen. De grand jury bestaat uit leken. De formuleringen waarin dit rapport is gesteld, is dan ook bepaald geen juridische vaktaal. „Wij zijn ziek van alle misdaden die ongestraft en zonder verhaal zijn begaan.”

Niet alleen priesters en kerk worden op de korrel genomen. Ook sheriffs en officieren van justitie lieten steken vallen volgens het rapport. Verschillende zaken zijn destijds onder de aandacht van opsporingsambtenaren gebracht. Die hebben de zaken vrijwel zonder uitzondering terugverwezen naar de kerkelijke autoriteiten. In heel enkele gevallen zijn priesters door het bisdom tot uittreden gedwongen.