Lagere CO2-uitstoot in tweede kwartaal door warm weer

Broeikasgas De daling van de uitstoot van CO2 komt op een moment dat de economie sterk groeit. Het cluster landbouw, industrie en bouw – goed voor een kwart van de uitstoot – zag de emissie wel stijgen, met 2 procent.

De haven van IJmuiden. Het cluster landbouw, industrie en bouw – goed voor een kwart van de uitstoot – zag de emissie wel stijgen, met 2 procent.
De haven van IJmuiden. Het cluster landbouw, industrie en bouw – goed voor een kwart van de uitstoot – zag de emissie wel stijgen, met 2 procent. Remko de Waal/ANP

Vooral als gevolg van het warmere weer is de uitstoot van het broeikasgas CO2 in het tweede kwartaal afgenomen. In vergelijking met vorig jaar was de uitstoot in Nederland 3,8 procent lager. Met name het gasverbruik voor verwarming liep terug. Een andere factor was de grotere import van stroom. Door de lagere productie in Nederland waren de emissies van elektriciteitsbedrijven minder groot.

Dit heeft het CBS dinsdag bekendgemaakt. De daling van de uitstoot van CO2 komt op een moment dat de economie sterk groeit. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg die groei in Nederland maar liefst 2,9 procent. In de eerste drie maanden van dit jaar nam de emissie nog met 2,5 procent toe. Dat had toen, los van de economische groei, vooral te maken met de relatief koude winter.

Met name in de maanden april en mei was het in Nederland warmer dan een jaar eerder. Ook gecorrigeerd voor dit weereffect was de uitstoot nog altijd 0,8 procent lager. Omdat de verwarming minder hoog werd gezet, liep de uitstoot van huishoudens met 6 procent terug. In het tweede kwartaal bedroeg de CO2-uitstoot van huishoudens ruim 15 procent van het totaal.

Kolencentrale

De energie- en afvalcentrales stootten 7 procent minder uit. Voor een deel was dat het gevolg van het stilleggen van een kolencentrale vanwege periodiek onderhoud. De energiebedrijven zijn goed voor 28 procent van de uitstoot.

Het cluster landbouw, industrie en bouw – goed voor een kwart van de uitstoot – zag de emissie wel stijgen, met 2 procent. Hetzelfde gold voor transport. Die groei was 1 procent. Emissie van de luchtvaart steeg, met 3 procent, het meest.

Voor de langere termijn moet de uitstoot van CO2 flink worden teruggedreven om aan de klimaatdoelen van ‘Parijs’ te voldoen. Doelstelling van dat akkoord is de wereldwijde opwarming sinds het begin van de industriële ontwikkeling met maximaal 2 graden te beperken.

Doelstelling van het huidige kabinet is om de uitstoot in 2030 in Nederland met 49 procent te verlagen, ten opzichte van 1990. Om daaraan te voldoen hebben industrie, ambtenaren en maatschappelijke groeperingen in juli onder leiding van oud-minister Ed Nijpels plannen ingediend. Experts van PBL en CPB kijken op dit moment wat de klimaat- en inkomenseffecten van die plannen zijn. Volgende maand komt het kabinet met een reactie op die plannen en de doorrekening, waarna een debat in de Tweede Kamer volgt.

‘De polder’ onderhandelde drie maanden over de invulling van het zogeheten Klimaatakkoord. Zij lieten ook veel vragen onbeantwoord. Lees ook: De hete aardappels staan nog op tafel