Brieven

Brieven NRC Handelsblad 14/8/2018

Lezen

Leesplicht heeft geen zin

Met verbazing las ik het pleidooi van Ted van Lieshout voor het invoeren van een leesplicht (O&D, 11/8). Een aaneenschakeling van onbewezen stellingen. Lezen is vrijblijvend geworden? Op elke school is lezen een verplicht vak. Het onderwijs verslechtert? De leesresultaten worden in absolute zin steeds beter, zie de steeds strengere normen op leestoetsen. Gebrek aan politieke belangstelling? Sinds Van Kemenade zucht het onderwijs juist onder een overmaat daaraan. Steeds meer leerlingen verlaten de school als analfabeet? Ongeveer 10 procent is eind groep 8 onvoldoende leesvaardig, dat is al jaren stabiel. De oplossing is voorlezen? Welk onderzoek heeft aangetoond dat het zó simpel is?

Je leert goed lezen door het regelmatig te doen? Recent onderzoek heeft juist aangetoond dat het andersom is: wie goed kan lezen gaat meer lezen. Er moeten boeken komen op een naar boven getrapt niveau? Dat bestaat al meer dan vijftig jaar.

Makkelijke oplossingen bestaan niet. Nederland heeft een stelsel van voorzieningen, uniek in de wereld, waarbij hulp vanuit de jeugdzorg beschikbaar is als aanvulling op het onderwijs. Laten we dat koesteren en daarin investeren.

Mensen die kunnen lezen zie je in het theater, mensen die daar moeite mee hebben, bij de dokter. Helaas, een verband is meestal niet causaal. Door te leren lezen ga je niet ineens naar het theater.

Het invoeren van leesplicht, het klinkt geweldig stoer, maar wat heeft verplichting voor zin, als je niet kunt wat er gevraagd wordt?

Dienstplicht

Te missen levenslessen

In tegenstelling tot Herman Vuijsje (We moeten zelf aan de bak, O&D, 4/8) vervulde ik de dienstplicht. De keuringarts vond me geschikt, dienstweigeren kon tot gevangenisstraf leiden.

Al snel leerde ik dat een uniform mannen de ruimte biedt dingen te doen die zij anders nooit zouden doen. Die keurige klasgenoot van de HBS die nu meisjes nafloot. Officieren die met veel plezier soldaten, die om een zitplaats te bemachtigen door treinramen klommen, aan een been heen en weer trokken totdat ze het uitgilden van de pijn aan de geslachtsdelen. Strafexpedities, midden in de nacht met bepakking hardlopen tot je erbij neervalt. Een beproefde methode om te leren gehoorzamen. Weerwoord stond voor niet gehoorzamen, het niet opvolgen van een dienstbevel. Om het vaderland te dienen en om te leren moorden moesten vele vernederingen worden ondergaan, de pikorde heerste.

Dat kleren de man maken kreeg voor mij een bijzondere betekenis. Ik had het wat graag gemist.

Brandweerduikers

Prioriteiten

In het artikel ‘Duikteams in 15 jaar gehalveerd’ (9/8) mis ik een kritische noot over de kosten van de brandweer.

De kosten voor de brandweer zijn in Twente de laatste tien jaar verdubbeld volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De brandweer zit zeer goed in het materiaal, is goed gehuisvest en heeft de nieuwste technische snufjes als drones. Ik vraag me af of dat allemaal nodig is. Maar goed, als het om veiligheid gaat, zijn alle geldmiddelen toegestaan, zo is de trend.

De brandweer heeft met ‘veiligheid’ een fijne onderhandelingstechniek in handen en maakt hier schaamteloos gebruik van. Bestuurders zouden hier best wel eens kritisch over moeten zijn.

Correcties/aanvullingen

Citaat

In de column Taal is zeg maar echt een machtsmiddel (9/8, p. 17) wordt het citaat „We sterven. Dat kan uiteindelijk de enige zin van het leven zijn. Maar we gebruiken ook taal. En dat is misschien wel de maatstaf ervan.” toegeschreven aan James Baldwin. Het is van Toni Morrison.

Goedkoop medicijn

In het artikel Goedkoop medicijn mag niet meer, verzekeraars boos (10/8, p. 2) staat dat zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ en Menzis hopen dat Amsterdam UMC en de inspectie tot afspraken kunnen komen. Per abuis is VGZ genoemd in plaats van CZ.