Brieven

Brieven 13/8/2018

maximumsnelheid

Niet de goede weg

Martin Kroon betoogt: ‘Groen kabinet? Maak van 130 weer 120’ (8/8).

Ik rijd zo’n veertigduizend kilometer per jaar en mijn ervaring is dat er erg weinig automobilisten zijn – ik ook niet – die daadwerkelijk 130 km/u rijden, al was het alleen al door de afwijking van de snelheidsmeters in de auto’s. Als je echt wat wilt doen aan die CO2-uitstoot: verbied de verkoop van auto’s met meer dan 200pk en een gewicht van meer dan 1.400 kg, en de verkoop van hybrides met een elektrisch bereik kleiner dan 300 km. De nadruk moet liggen op lichtere, minder vervuilende auto’s. En ja, voor die zomervakantie kan er een koffer op het dak van die kleine auto, echt.

Trappen

Wees welkom!

Briefschrijfster Mirjam van Delft „valt voor de visie” van Berry den Brinker over het gevaar van trappen (9/8) en refereert aan de trappen naar de Wolk van Museum de Fundatie. Echter beschrijft zij de oude situatie van 2013. Sinds een aantal jaren zijn de trappen wel degelijk voorzien van twee armleuningen. Inderdaad, veiligheid voor alles. We zien haar graag terug bij Museum de Fundatie.

Wachtlijsten GGZ

Psychiatrie verschraalt

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft dit voorjaar een akkoord gesloten met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 150 extra opleidingsplaatsen voor psychologen om de wachtlijsten voor de GGZ te bekorten. Dit lijkt een nieuwe oprisping van antipsychiatrie – een verzet tegen de gangbare praktijk van de medische psychiatrie. De eerste golf hiervan werd ontketend in de jaren zestig en leidde feitelijk tot een uitbreiding van de ambulante en klinische psychiatrie zonder dat zij werkelijk ontlast werd. Psychiaters werden aangevuld met psychologen. De patiënten werden consequent cliënten genoemd en bestonden hoofdzakelijk uit mensen met seksuele, financiële, of integratieproblemen. Psychologen zijn natuurlijk uitstekend opgeleid om deze mensen te behandelen, maar zodra er ernstige behoefte aan psychiatrische zorg was, werd meteen de klinische psychiatrie ingeschakeld. Dan trokken de psychologen zich terug. Damiaan Denys, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, is nog mild als hij spreekt over een verschraling in de psychiatrie.

Ontslag Daniele Gatti

Een reëel risico

Zeer verwonderd ben ik erover dat de leiding van het KCO zo’n drastische stap heeft gezet door chef-dirigent Daniele Gatti op staande voet te ontslaan. Een dergelijke contractbeëindiging geldt als een paardenmiddel, dat gereserveerd wordt voor evidente gevallen als diefstal. Met wat gymnastiek kan daaronder ook ernstige schending van het te stellen vertrouwen in de betrokken werknemer gebracht worden, met het risico van een misslag, als dat ontslag niet door de rechter wordt gedekt. Op het eerste gezicht lijkt de kans op zo’n misslag best groot, want waar kwam de KCO-leiding mee? Twee concrete (nemen we maar aan), minstens achttien jaar oude zaken, beschreven in The Washington Post, zal de kantonrechter niet zwaar meewegen. Te oud. Neen, er moet minstens één klacht zijn van grensoverschrijdend gedrag van Gatti, dat zich heeft voorgedaan als chef-dirigent van het KCO, die tevens reeds bekend was bij de orkestleiding vóór de signalering van de zaak in de Amerikaanse krant. Is die er? Mischa Spel berichtte dat er meldingen waren gedaan over „ervaring van ongepast gedrag” door een aantal vrouwelijke KCO-musici (Concertgebouworkest ontslaat chef-dirigent Gatti: ook ‘ongepast gedrag’ bij KCO, 2/8). Hoe recent deze ervaringen zijn, maakte KCO niet bekend. Het orkest loopt een reëel risico het ontslag te moeten intrekken en Gatti schadeloos te moeten stellen, als er geen recente, voldoende concrete, Amsterdamse klacht is. Het gegeven ontslag is als gezegd een paardenmiddel, want de dure contracten met de meerdere vervangers van de chef-dirigent zijn dan al getekend en Gatti lijdt reële reputatieschade. Als aanstaand ex-advocaat zou ik nimmer de begane weg geadviseerd hebben: er zijn modernere oplossingen voorhanden zonder alle betrokkenen te belasten met een fait accompli. Bedroevend!