Privacywet

Dwangsom voor bank InsingerGilissen om inzage

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldde donderdag dat ze een dwangsom van 48.000 euro heeft ingevorderd bij InsingerGilissen. De zakenbank zou twee jaar geleden, toen nog onder de naam Theodoor Gilissen Bankiers (TGB), niet meteen gehoor hebben gegeven aan een verzoek van een klant om inzage in zijn persoonsgegevens.

Dat is in strijd met de privacywetgeving. Volgens een woordvoerder van de AP komt het zelden voor dat een bedrijf hiervoor beboet wordt.

De klant in kwestie deed in 2016 bij TGB een verzoek om inzage in wat de bank over hem wist. Hij wilde een overzicht krijgen van zijn persoonsgegevens, hoe de bank daaraan kwam en met wie ze werden gedeeld. Toen TGB daar niet aan wilde voldoen, diende zijn advocaat een handhavingsverzoek in bij de AP.

Na onderzoek gaf de AP de bank twee maanden de tijd om de gegevens alsnog te verstrekken. Elke week dat TGB daar niet aan voldeed, moest het een dwangsom van 12.000 euro betalen met een maximum van 60.000 euro. Na vier weken voldeden ze alsnog aan het verzoek van de klant, aan wie de bank effectendiensten verleende.