Brieven

Brieven

In de discussie over de positie van de platformwerker – is hij nu werknemer of zelfstandige? (De platformwerker verzwakt ons allemaal, 31/7) – moet de rol van de app die de opdrachten doorgeeft meer aandacht krijgen. Opdrachten worden toegewezen via een algoritme, in essentie een set beslisregels, een grote zwarte doos. Platforms betogen dat werkers keuzevrijheid hebben om een opdracht niet uit te voeren, maar wat er niet bij wordt verteld is dat dit direct effect kan hebben op de aangeboden opdrachten. Zo krijgen goed presterende maaltijdbezorgers van Deliveroo een zogenaamde ‘priority access’, waardoor zij meer kans maken op gunstige tijdvakken in een bezorgzone. Bij Uber is het niet beter. In Hired schrijft James Bloodworth dat Uber-chauffeurs tachtig procent van de aangeboden ritten moeten accepteren om hun accountstatus te houden. Worden drie ritten geweigerd, ontvangt de chauffeur tijdelijk geen opdrachten. Hoezo keuzevrijheid? Gezien de centrale rol van algoritmes bij platformwerk, moet er meer inzicht zijn in hun werking: welke gegevens registreert het algoritme, hoe worden deze gebruikt om aan te sturen, en op welke (impliciete) veronderstellingen stoelt het? Transparantie in en medezeggenschap over de werking van het algoritme brengt de machtsongelijkheid tussen het platform en de werker in balans.


werkzaam bij FNV