Bosgebied op aarde breidt uit

Landbedekking Ondanks de aanhoudende kap neemt het aantal bomen in de wereld toe. Programma's voor herbebossing slaan aan.

Foto iStock

De aarde heeft de afgelopen 35 jaar méér bos gekregen. Dat ondanks de aanhoudende kap van tropisch regenwoud in onder meer Brazilië, Argentinië en Congo. Dit verlies aan bosgebied is meer dan gecompenseerd doordat er in subtropische, gematigde en noordelijke zones bos is bijgekomen. Dat blijkt uit een analyse van Amerikaanse onderzoekers die deze woensdag is verschenen in Nature. Ze combineerden data van meerdere satellieten. Mondiaal blijkt het bosgebied tussen 1982 en 2016 te zijn toegenomen met 7 procent.

De onderzoekers maken onderscheid tussen bos, lage vegetatie en kale grond. Uit de analyse blijkt de dominante invloed van de mens op veranderingen in landbedekking. In sommige gebieden wordt bos gekapt, om er landbouwgrond van te maken. Elders wordt bos aangeplant. Zo is er in China, Europa en Rusland veel bos bijgekomen, onder meer door grote programma’s voor herbebossing.

Ook de opwarming van de aarde is van invloed. In bergachtige gebieden schuift de boomgrens daardoor omhoog. Het arctisch gebied en de Sahel zijn vergroend. Maar in bijvoorbeeld het westen van de Verenigde Staten hebben bossen juist te lijden onder meer droogte, bosbranden en insectenplagen.