Aantal registraties gestegen: 6,3 miljoen Nederlanders in donorregister

Het aantal Nederlanders dat orgaandonatie expliciet weigert steeg sinds 2014 met 300.000 tot 1,9 miljoen.

Het aantal Nederlanders in het donorregister steeg.
Het aantal Nederlanders in het donorregister steeg. Foto Frank van Beek/ANP

Het totaal aantal Nederlanders dat hun donorvoorkeur geregistreerd heeft stijgt in 2018 tot 6,3 miljoen. In 2014 was de voorkeur van 5,8 miljoen donoren bekend. Van die 6,3 miljoen mensen geeft iets minder dan een derde expliciet géén toestemming voor orgaandonatie. Dat zijn nu in totaal 1,9 miljoen mensen. Twee jaar eerder waren dat er nog 1,6 miljoen.

De nieuwe donorwet: wat verandert er voor u?

Volgens de laatste cijfers van het CBS staat 42 procent van de bevolking ouder dan twaalf in het donorregister. Dat betekent dat in 2018 nog 8,7 miljoen Nederlanders ouder dan twaalf jaar zich niet hebben aangemeld voor het donorregister.

Donorwet

Daar komt in de zomer van 2020 verandering in. Middels de nieuwe donorwet wordt iedere Nederland ouder dan achttien als donor geregistreerd onder de vermelding ‘geen bezwaar’, tenzij er een andere keuze wordt doorgegeven.

Volgens de nieuwe cijfers melden vrouwen zich vaker aan voor donorregistratie dan mannen. Ook bekeek het CBS de donorkeuzes van Nederlanders met een migratieachtergrond. Personen met een Marokkaanse migratieachtergrond gaven het vaakst geen toestemming voor orgaandonatie: dat aantal steeg van 38.000 in 2016 tot 82.000 in 2018.