Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 zo in het diagram dat elk cijfer precies één keer voorkomt in elke rij, kolom, de negen vetomrande 3×3 vakken, én de vier grijze 3×3 vakken.

© Peter Ritmeester PZZL.com

Onder: de oplossing van gisteren.

. nmt test 1.5 .

debug-sudoku2

debug-sudoku3

Meer puzzels