Schouten zet stappen in aanpak droogtecrisis in landbouw

De minister van Landbouw erkent dat het voor Nederlandse boeren “een zware en onzekere tijd” is. Schouten wil het boeren makkelijker maken om een overbruggingskrediet aan te vragen.

Foto Siese Veenstra/ANP

Minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) maakt het voor boeren die door de droogte in de problemen zijn gekomen, makkelijker om een overbruggingskrediet aan te vragen. Dat maakte zij dinsdag bekend aan de Tweede Kamer. Europese financiële toelagen worden standaard aan het einde van het jaar pas uitgekeerd, maar door de aanhoudende droogte zijn veel Nederlandse boeren in de financiële problemen geraakt. Daardoor is eerder geld nodig.

Via een verklaring van het ministerie kunnen boeren makkelijker extra krediet bij de bank aanvragen. Dat werd besloten nadat de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) al eerder aan de bel had getrokken. De droogte heeft de afgelopen tijd grote schade aangericht aan gewassen; de boerenorganisatie sprak dan ook van een crisis en pleitte voor diverse maatregelen. Zo wilde de organisatie onder meer een versoepeling van de regels voor inzaaien, bemesten en beregenen. Ook had de LTO om een versoepeling van belastingbetaling voor boeren gevraagd.

Lees ook: Wordt het de zomer van zielige groenten en fruit?

Daarin komt Schouten hen nu deels tegemoet. Zij erkent dat het voor Nederlandse boeren “een zware en onzekere tijd” is. De minister wil boeren een tijdelijke ontheffing geven om veevoedergewassen in te zaaien. Het inzaaien van zulke gewassen, om bijvoorbeeld plagen en onkruid tegen gaan, is verplicht voor boeren die aanspraak willen maken op Europese subsidie. Met deze maatregelen hoopt Schouten het tekort aan veevoer zoals gras en mais in ieder geval deels op te lossen, zodat boeren niet langer het voer hoeven te gebruiken dat bestemd is voor de winter. Ook mag bij uitzondering nog twee weken na de wettelijk datum nog mest worden uitgereden om de bodem te voeden.

Financiële gevolgen pas in najaar duidelijk

De LTO zegt tegen NRC tevreden te zijn met de tegemoetkomingen maar constateert ook dat de boeren en tuinders “er nog lang niet zijn”. Dat komt volgens de brancheorganisatie doordat de financiële gevolgen van de droogte pas de komende tijd duidelijk zullen worden. In ieder geval verwacht de LTO dat boeren te maken zullen krijgen met lagere opbrengsten en hogere kosten.

De boerenorganisatie sluit dan ook niet uit dat het in de toekomst bij Schouten zal aankloppen voor een schadevergoeding: “Of we dat doen, weten we pas als in de herfst de eindrekening wordt opgemaakt”. Niet alleen heeft de landbouw de afgelopen tijden te lijden gehad onder de hittegolf, ook de vrieskou in maart en de hevige regenval in april en mei speelden mee. Al eerder stond de Europese Commissie daarom het vervroegd uitbetalen van subsidies toe. Ook mag van de EU op braakliggend land veevoer worden verbouwd.