Vrede

Nieuw akkoord in Zuid-Soedan, er is reden voor optimisme volgens Kiir

Machar (links) en Kiir (rechts).
Machar (links) en Kiir (rechts). Foto EPA

Omdat deze keer het vredesproces niet door buitenstaanders is opgedrongen, zal dit nieuwe vredesakkoord slagen, verklaarde de Zuid-Soedanese president Salva Kiir. Zondagavond tekenden hij en rebellenleider Riek Machar in de Soedanese hoofdstad Khartoum, in het bijzijn van onder anderen de president van de noorderbuur Soedan, een akkoord over een herverdeling van de macht. Het vredesakkoord moet een einde maken aan een burgeroorlog die al sinds 2013 woedt in het land dat pas sinds 2011 bestaat. Kiir, met cowboyhoed, blijft president en Machar wordt vicepresident.

De twee vormden al eerder een regering, waarbij Machar ook vicepresident was. Dat ging fout in 2013. Kiir beschuldigde Machar ervan een coup tegen hem te beramen, en omschreef hem als een doemprofeet die een bedreiging voor de stabiliteit van het pas gevormde land vormde. Machar ontkende dat en benadrukte dat Kiir olie op het vuur gooide van het conflict om zo zijn eigen falende beleid te verhullen.

Een burgeroorlog tussen etnische groepen was na dit conflict het gevolg. Deze ruim vijf jaar durende oorlog kostte aan tienduizenden mensen het leven en drie miljoen inwoners (van de twaalf miljoen) werden van huis en haard verdreven. Ruim vijf miljoen mensen zijn volgens de VN op voedselhulp aangewezen.

De partijen krijgen drie maanden de tijd om een regering te vormen. De nieuwe regering zal bestaan uit 35 ministers: de groep rond Kiir krijgt twintig ministersposten, die rond Machar en andere oppositiepartijen krijgen de andere vijftien.

In 2015 werd er ook al een vredesovereenkomst bereikt, maar dat mislukte. Afgelopen december werd er een wapenstilstand getekend die een einde moest maken aan de burgeroorlog. Die werd toen eveneens niet lang nageleefd.

Ondanks deze voorbeelden uit het verleden is er hoop op kans van slagen: „Deze keer zullen ze de fout niet meer maken. Onze leiders hebben gezien dat er geen winnaar is in deze oorlog”, benadrukte een vluchteling in Zuid-Soedanese krant Nyamilepedia. Ze hoopt snel terug te keren.