Brieven

Brieven 6/8/2018

AOW-Leeftijd

Kijk af bij de Fransen

Als ik lees dat de AOW-leeftijd afhankelijk wordt van opleidingsniveau (‘Laagopgeleide moet eerder met pensioen dan hoogopgeleide’, 31/7) vraag ik me af: waarom hanteren we niet het Franse pensioensysteem? Registreer de gewerkte jaren centraal en na veertig jaar gewerkt te hebben mag je met pensioen. Veel eerlijker voor iedereen.

op Katten jagen

De huiskat is cultuur

Briefschrijfster Josette Häger is het niet eens met Johannes Kramer (Fryske Nasjonale Partij), die vindt dat de katteneigenaar de kat bij huis moet houden (3/8). Moet ze soms de kat vragen thuis te blijven? Katten komen nou eenmaal overal, is de strekking. Dat is voor de meeste katten inderdaad de praktijk, maar dat ontneemt de eigenaar niet de verantwoordelijkheid. Doe het niet af met: dat is nou eenmaal de natuur. De huiskat is geen natuur. De huiskat is cultuur. Het beest krijgt zijn natje en zijn droogje, hoeft niet te roven om te leven, doodt alleen voor zijn plezier, maar doodt wel. De vogels die de kat doodt en de tuineigenaren in wier tuinen de kat schijt hebben hier niet om gevraagd. Als je een kat niet binnen denkt te kunnen houden, neem dan geen kat. Je zadelt de vogels en je buren ermee op.

Brievenbus

Hoe nog schatten jagen?

Het verdwijnen van brievenbussen (Dag brievenbus, 30/7) staat voor meer dan alleen het minder versturen van brieven. Ooit stuurden mensen gestuurde brieven terug naar de afzender. Uit beleefdheid en respect. Mijn, soms met tegenzin geschreven, (bedank-)briefjes aan mijn grootmoeder kwamen zo, een aantal jaar geleden, bij mij terug. Het herlezen van die brieven was een verrassende ontmoeting met het leven van toen. Hoe blij was ik ook toen ik recent van een oude vriendin een bundeltje brieven kreeg die ik haar ooit geschreven had. Bij het opruimen van haar ouderlijk huis – Godzijdank bewaarden zij alles! – had ze ze gevonden. Nu e-mailen en appen we ons suf en creëren zo een ontoegankelijk en steeds uitdijend digibos van communicatie. Wie zal daarin nog zulke schatten terugvinden? In het digitale tijdperk komt er weliswaar gemakkelijk een verbinding tot stand, maar wat er echt tussen ons passeert gaat hopeloos verloren.

Dementie

Zorg voor je darmen

In het interview met Jurgen Claassen, gekopt ‘Wat je kunt doen om dementie te voorkomen (of de gevolgen ervan te beperken)’ (1/8), worden een aantal leefstijladviezen ter voorkoming dan wel vertraging van dementie aangehaald. Wat ik in dit verhaal mis is de factor voedingskeuze, die Claassen wel even aanstipt, maar waar hij verder niet op ingaat. Maar juist met veranderingen in het standaard westers dieet is veel winst te behalen. Veel wetenschappers onderstrepen de relatie tussen hersenen en darm. Wat er in de darm plaatsvindt, met name de kwaliteit van het darmslijmvlies en het microbioom dat hierop leeft, is van grote invloed op dat wat er in de hersenen en de rest van het zenuwstelsel gebeurt.

Brexit(1)

Onderhandelingsruimte

De Eropese Unie en het Verenigd Koninkrijk kunnen hun Brexit-akkoord tot model maken om ook Turkije en later Oekraïne te bedienen. Dat zou de Britten de meeste ruimte bieden om over de ‘vier vrijheden’ te onderhandelen.

Brexit (2)

Scheiden is lijden

In het opiniestuk ‘De Europese Unie moet een ‘no-deal’-Brexit vermijden’ (27/8) adviseert een denktank hoe om te gaan met het voorstel van het Verenigd Koninkrijk. Een harde Brexit moet gemeden, omdat wij ook baten bij een economische relatie met het land. Maar ik mis het antwoord dat het volk wil krijgen: wat gebeurt er als je uit de Unie stapt? Is dat: minimaal gezeur, maximale voordelen? Nee, de inwoner van de EU wil dat de Britten er goed van doordrongen zijn de EU als gemeenschap van belang is, en dat scheiden lijden is. Je doet mee of niet.