Slechts één van 52 schadeclaims toegezegd rond sluiting Merwedebrug

In totaal waren 52 schadeclaims ingediend rond de sluiting van de brug in 2016. Veel daarvan waren te laag voor compensatie.

De Merwedebrug bij Gorinchem.
De Merwedebrug bij Gorinchem. Foto Rien Zilvold

Rijkswaterstaat heeft één bedrijf een schadevergoeding toegekend naar aanleiding van de sluiting van de Merwedebrug in 2016. Dat bevestigt Rijkswaterstaat na berichtgeving van het Brabants Dagblad. In totaal waren 52 schadeclaims ingediend door bedrijven die last hebben gehad van de maandenlange sluiting.

De Merwedebrug bij Gorinchem is onderdeel van de A27. Bij inspecties in het kader van de verbreding van de A27 werden haarscheurtjes in de brug gevonden, die daarom in oktober 2016 werd afgesloten. De zwaarste trucks mochten pas weer eind december van dat jaar van de brug gebruikmaken.

Fotograaf Rien Zilvold fotografeerde de werkzaamheden vanaf de brug, de wal, vanuit zijn eigen motorbootje en vanaf de werkpontons van Rijkswaterstaat: Een brug te smal

De sluiting zou de transportsector 33 miljoen euro hebben gekost, volgens ondernemersvereniging Evofenedex, die de belangen behartigt van 15.000 bedrijven in de transportsector. De kosten liepen vooral op omdat vrachtwagenchauffeurs ver moesten omrijden.

Nog niet alle procedures rond de schadeclaims zijn afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat loopt nog één beroepsprocedure bij de rechtbank en zijn er nog drie bezwaarprocedures bij Rijkswaterstaat zelf. Welk bedrijf wel is tegemoetgekomen en voor hoeveel wordt om privacyredenen niet bekendgemaakt.

5 procent van de jaaromzet

Veel schadeclaims zijn niet toegekend omdat ze te laag zijn, aldus Rijkswaterstaat. Pas bij een schade van 5 procent van de jaaromzet komt een bedrijf in aanmerking voor een vergoeding, zoals bij één bedrijf het geval was. Normaal ligt die drempel op 15 procent, maar toenmalig minister Schultz (Infrastructuur, VVD) had die grens op verzoek van de sector verlaagd, speciaal voor gevallen rond de Merwedebrug. Normaal wordt de schade die bedrijven oplopen door infrastructurele maatregelen tot 15 procent van de jaaromzet gezien als ondernemersrisico.

Maar ook 5 procent van de jaaromzet vindt Evofenedex een te hoge grens, zegt de vereniging. Zij vindt niet dat de jaaromzet als uitgangspunt genomen moet worden, maar alleen de gedraaide omzet in de periode waarin de schade is geleden.

Naar aanleiding van onder meer de sluiting van de Merwedebrug hebben de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) en Dekker (Rechtsbescherming, VVD) een Handleiding Nadeelcompensatie opgesteld, die de regelgeving vooral helderder moet maken. Vorige maand werd die handleiding naar de Tweede Kamer gestuurd. Binnenkort komt Evofenedex met een reactie.

Volgende week, van vrijdagavond 10 tot maandagochtend 13 augustus, wordt de slijtlaag, de bovenste laag van het wegdek, van de Merwedebrug vervangen. Over vier jaar beginnen de werkzaamheden voor de vervanging van de gehele brug.

Correctie (3 augustus 2018): In een eerdere versie van dit bericht stond dat Rijkswaterstaat de Handleiding Nadeelcompensatie had opgesteld. Dat is onjuist. De ministers Ollengren en Dekker stelden de handleiding op. Dat is aangepast.