Haven Amsterdam

Daling in havenoverslag door steenkool en olieproducten

De havenoverslag in de omgeving van Amsterdam is in het eerste halfjaar stevig gedaald. Er werd bijvoorbeeld dik een kwart minder steenkool verwerkt, blijkt uit cijfers van het Havenbedrijf Amsterdam. De overslag van olieproducten werd gehinderd door onderhoud aan een van de terminals en minder handel op de markt voor diesel. De gezamenlijke zeehavens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad zagen hun omzet op jaarbasis met iets meer dan 5 procent teruglopen tot ruim 49 miljoen ton. Er was wel een groei in containeroverslag en in droge bulk. Het aantal schepen dat de haven aandeed steeg met 4 procent naar 2.514 stuks. Het aantal zeecruiseschepen dat aanmeerde bedroeg 74, tegen 53 in de eerste helft van vorig jaar. Ook steeg het aantal riviercruiseschepen van 1.015 naar 1.272. (ANP)