Droogte

EU staat extra steun aan landbouw toe

EU-landen krijgen meer mogelijkheden om landbouwbedrijven te steunen die kampen met de extreme droogte. Ze mogen subsidies vervroegd uitbetalen en kunnen boeren bepaalde vrijstellingen geven. Zo mogen op landbouwgronden die eigenlijk braak moeten liggen gewassen voor veevoer worden verbouwd. De Europese Commissie komt hiermee tegemoet aan verzoeken van meerdere lidstaten om de regels te versoepelen.

In Nederland had land- en tuinbouworganisatie LTO eerder deze week al aangedrongen op landelijke crisismaatregelen. Door de aanhoudende droogte in Nederland is een „feitelijk watertekort” ontstaan. Dat houdt in dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er door regen valt en via de rivieren binnenkomt.

De drinkwatervoorziening is niet in gevaar. Dat maakten de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat donderdag bekend bij de presentatie van de nieuwe droogtemonitor.

Het neerslagtekort is nu 278 millimeter en zal naar verwachting de komende twee weken nog verder stijgen naar 308 millimeter. Dat is hoger dan in het recordjaar 1976.

Omdat voorspeld wordt dat de droogte nog enkele weken zal aanhouden, zijn nieuwe maatregelen nodig. De waterschappen en Rijkswaterstaat zetten op een aantal locaties extra pompcapaciteit in om het waterpeil op niveau te houden. De waterverdeling wordt vanaf nu besproken in het landelijke Managementteam Watertekorten MTW; niet meer op lokaal niveau. (ANP/NRC)

Commentaar Opinie 15