Brieven

Brieven 3/8/2018

Taalgebruik

Linksgedraaide klets

Het Zomeravondgesprek (Mensen zijn wel even wat anders dan dieren, 28/7) vond ik leuk om te lezen, met geestige uitspraken, zoals die van Kees Moeliker die niets moet hebben van op vlees gelijkende vleesvervangers: „Ik denk dan: als je geen vlees wilt eten, eet dan geen vlees. Ga dan aan de linzen en de rechtsgedraaide taugé”. Beetje cynisch, vooral omdat rechtsgedraaide taugé onzin is, maar als vegetariër kon ik er toch wel om lachen. Het woord ‘rechtsgedraaid’ is een verwijzing naar dat rechtsdraaiend melkzuur in yoghurt door sommigen als gezonder wordt gezien. In verband met taugé geestig bedoeld, maar volslagen nonsens natuurlijk.

Even later lees ik in een opiniestuk van arts-onderzoeker Emma Bruns dat gezond gedrag geen „actieve keuze [moet] zijn, voorbehouden aan een elite die het zich kan veroorloven om na yoga een biologische broccoli met linksgedraaide quinoa weg te prikken” (Geef patiënten geen witte boterham met jam, 28/7). Als we dit toch onder overdrachtelijk taalgebruik verstaan, kan de elite zich dan niet beter voeden met rechtsgedraaide quinoa?

Detacheerders

Bieden kansen!

Mark van Houdenhoven, bestuursvoorzitter van een ziekenhuis, laakt de rol van detacheerders in het wegkapen van personeel (Detacheerders in de zorg, misbruik je macht niet, 26/7). Maar waarom is de rol van detacheerders in de zorg verwerpelijk en niet in de banken-, bouw- of ict-sector? De zorg heeft geen bijzondere positie omdat het met publiek geld gefinancierd wordt. Als de arbeidsmarkt krap is, verbetert de positie van werknemers. Detacheerders tonen werknemers in de zorg waar de ruimte zit.


Verpleegkundige

AOW-leeftijd

Beloon ongezondheid

Demografen pleiten voor een lagere pensioenleeftijd voor laagopgeleiden omdat zij gemiddeld korter leven dan hoogopgeleiden (NRC, 31/7). In een bijgeleverd overzicht doen zij voorkomen alsof door vijf jaar door te leren na je achttiende je levensverwachting met vier jaar toeneemt. Onzin.

Wat wel de levensverwachting beïnvloedt is je gezondheid. Hoogopgeleiden hebben net zoveel kans op levensbedreigende ziekten als laagopgeleiden. Maar onze gezondheid wordt ook bepaald door levensstijl en hierop hebben wij wel invloed. Roken, alcohol, overgewicht en weinig bewegen verkorten onze levensverwachting. Als we dan een verband willen leggen tussen pensioenleeftijd en levensverwachting, kunnen we beter mensen met een ongezonde levensstijl belonen met een lagere pensioenleeftijd of lagere pensioenpremie, ongeacht hun opleidingsniveau.

Drukte AmsterDAM

Pretpark voor wilden

In de berichtgeving over de overlast door toerisme in Amsterdam mis ik het onderscheid tussen kwaliteit en kwantiteit. De overlast komt vooral door een bepaald type toerist en niet zozeer door het aantal. Vijftig luidruchtige klanten van coffeeshops veroorzaken meer overlast dan vijfhonderd brave gasten van een cruiseschip die de stad intrekken om het Rijksmuseum te bezoeken. Inmiddels heeft Amsterdam zich nationaal en internationaal gepositioneerd als de stad waar je naartoe gaat als je ongebreideld je gang wilt kunnen gaan. Dat komt vooral door het typisch Amsterdamse misverstand dat ‘openheid en tolerantie’ het equivalent is van ‘alles moet kunnen’. Het tegendeel is waar. Openheid en tolerantie kunnen alleen bestaan bij een zeker beschavingsniveau en het daadwerkelijk stellen van grenzen. Met meer dan honderdvijftig coffeeshops, de uit hun voegen barstende Wallen, grote aantallen vrijwel blindelings afgegeven horeca- en terrasvergunningen en de aan alle kanten rammelende handhaving ontbreekt het met name daaraan. Het bestuur verschuilt zich achter een zogenaamd tekort aan handhavingscapaciteit. Daarmee dreigt het alweer de plank mis te slaan. Als Amsterdam nu echt het tij wil keren zal zij ervoor moeten zorgen dat de attracties die het verkeerde publiek aantrekken verdwijnen. Anders blijft het dweilen met de kraan open.