Wapenbezit

Rechter VS blokkeert publicatie 3D-vuurwapens

Een Amerikaanse rechter heeft dinsdag op het laatste moment de publicatie verboden van blauwdrukken om 3D-geprinte vuurwapens te maken – een plan dat brede weerstand opriep in de VS.

Defense Distributed van activist Cody Wilson, die in 2013 het eerste ontwerp voor een 3D-wapen online zette, was van plan om blauwdrukken woensdag online te zetten. De organisatie uit Texas, die ze eerder op last van de federale overheid van het internet had verwijderd, bereikte in juni na een jarenlang proces een schikking met de overheid om ze toch te mogen publiceren.

Acht Amerikaanse staten spanden maandag rechtszaken aan om de publicatie te blokkeren. Volgens hen vormde het plan een gevaar voor de openbare veiligheid. Een federale rechter in Seattle was het daarmee eens. De handleidingen zouden in verkeerde handen kunnen vallen, oordeelde hij.

„Er zijn 3D-printers in openbare colleges en openbare plekken, en er is een waarschijnlijkheid van potentiële onherstelbare schade wegens de manier waarop deze vuurwapens kunnen worden gemaakt”, aldus rechter Robert Lasnik. Zijn uitspraak verbiedt de publicatie voorlopig op landelijk niveau, in afwachting van een uitvoeriger proces.