Opinie

Toeristen

In Amsterdam loopt een Aziatisch echtpaar duidelijk zoekend met een A4’tje in de hand. Ik vraag of ze hulp nodig hebben. Het blijkt dat ze hun hotel niet kunnen vinden. Op mijn vraag hoe het hotel heet, wijzen ze de naam aan op het papier: logies zonder ontbijt.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl