NRC checkt: ‘Juist nu worden kinderen uitgezet omdat er geen verzet uit scholen komt’

Dat staat op de website van Pardon Alert, dat via sms’jes mensen oproept in actie te komen.

De aanleiding:

Vorige maand werden twee gezinnen die negen jaar en vijftien jaar in Nederland woonden naar hun land van herkomst uitgezet. Het protest van buren, schoolgenoten, activisten – en bij het Oekraïense gezin Andropov van de burgemeester van Culemborg – kon dit niet voorkomen. Volgens Pardon Alert, een site die via sms’jes mensen oproept tot actie, is het beleid van de overheid om in de vakantieperiode meer kinderen uit te zetten. De achterliggende reden: juist in deze vakantieperiode worden de meeste kinderen uitgezet, omdat er dan geen verzet vanuit de scholen komt, zo staat op de website van de organisatie. Wij checken deze bewering.

Waar is het op gebaseerd?

Matthijs Jaspers, oprichter van Pardon Alert, zegt in telefonische reactie dat hij deze claim niet hard kan maken. „Het is gebaseerd op wat ik hoor van mensen in mijn netwerk. Zij bezoeken uitgeproceerde vluchtelingen in detentiecentra en merken dat tijdens schoolvakanties iedereen op scherp staat.” Jaspers krijgt zijn informatie via een appgroep waarin activisten en medewerkers van Defence for Children informatie delen over dreigende uitzettingen van gezinnen met minderjarige kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen. Zij komen in aanmerking voor het kinderpardon. Volgens Jaspers gaat het om een „behapbaar en oplosbaar probleem”. „We hebben het over een kleine groep kinderen.” Volgens hem komt het meeste verzet vanuit scholen, vandaar zijn bewering.

Defence for Children vraagt elk jaar de cijfers over gedwongen uitzettingen op bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. De organisatie noemt in haar jaarrapport de huidige toepassing voor het kinderpardon een „wassen neus”, omdat meer dan 95 procent van de aanvragen worden afgewezen. In een televisie-uitzending van het KRO-NRCV-programma Monitor gaf directeur Hans Faber van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) dit in januari 2017 ook toe.

In dat jaar werden veertig gezinnen met in totaal tachtig kinderen uitgezet. In een toelichting geeft Martin Vegter, jurist bij Defence for Children, aan dat de cijfers niet zijn uitgesplitst per maand. „We hebben wel de ervaring dat er in de zomer vaker een beroep op ons wordt gedaan.” Hij kan zich voorstellen dat DT&V ervoor kiest om niet tijdens het schooljaar kinderen uit te zetten. „Dat is niet in het belang van het kind.”

En klopt het?

We vragen het na bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Woordvoerder Lennart Wegewijs van DT&V stuurt een overzicht van de gedwongen terugkeer van kinderen tussen de 5 en 16 jaar (de schoolgaande leeftijd), per maand uitgesplitst en afgerond op vijftallen, zoals vijf, tien en vijftien. Uit de cijfers blijkt niet dat in vakantiemaanden juli en augustus meer kinderen worden uitgezet. Zowel in 2015, 2016 als 2017 ging het in deze periode om afgerond minder dan tien kinderen per jaar. Terwijl in april 2016 afgerond vijftien kinderen werden uitgezet. Het lijkt er dus eerder op dat in de schoolperiodes minder kinderen Nederland gedwongen moeten verlaten. Ook uit een overzicht van het ministerie van alle kinderen onder de 18 jaar die in de afgelopen 3,5 jaar zijn uitgezet, blijkt dit aantal niet hoger tijdens vakantieperiodes.

Conclusie?

Uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat er niet meer kinderen worden uitgezet tijdens de zomermaanden. We beoordelen deze stelling als onwaar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt