Consumentenbond: thuiszorg voldoet niet

Slechts 2 van de 50 geanalyseerde thuiszorgorganisaties voldeden aan alle eisen voor goede zorg. De zorginspectie wil een aparte risico-afdeling voor de thuiszorg instellen.

Een thuiszorgmedewerker helpt een oude man met zijn schoenen.
Een thuiszorgmedewerker helpt een oude man met zijn schoenen. Dean Mitchell/Getty Images

Veel nieuwe thuiszorgorganisaties voldoen niet aan de eisen voor het leveren van goede en veilige zorg. De inspectie ziet dat, maar grijpt onvoldoende in. Dat concludeert de Consumentenbond in een dinsdag verschenen rapport.

Zo wordt patiënten zonder toestemming de vrijheid ontnomen en maken organisaties fouten bij het toedienen van medicatie. Ook voert ongeschoold personeel handelingen uit die verpleegkundigen zouden moeten doen, zoals het toedienen van sondevoeding.

Verplicht verbetertraject

De Consumentenbond analyseerde de 50 laatste bezoeken die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aflegde bij thuiszorgorganisaties. Slechts 2 van de 50 thuiszorgorganisaties voldeden daarbij aan alle vijftien voorwaarden die volgens de IGJ nodig zijn voor goede zorg. Zeven organisaties behaalden zelfs geen enkele randvoorwaarde. Na een verplicht verbetertraject van de inspectie voldeden 19 instellingen nog steeds niet aan alle eisen.

Volgens Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, laten de inspectierapporten een “alarmerend beeld” zien. “De inspectie lijkt een beleid van pappen en nathouden te hanteren”, aldus Combée. Zo draagt de IGJ volgens hem ondermaats presterende organisaties over aan een andere afdeling in plaats van deze onder verscherpt toezicht te stellen. “En dan begint het hele proces opnieuw.”

Reactie inspectie

Hoofdinspecteur Joke de Vries van de IGJ zegt dat hun afdeling Risicotoezicht een risicoanalyse maakt van de organisaties die na een tweede inspectie nog niet aan de voorwaarden voldoen. Die afdeling bekijkt van alle ouderenzorginstellingen welke zorgaanbieder het grootste risico betekent voor de patiënt. “En het kan inderdaad zijn dat thuiszorg dan minder prioriteit heeft.” Om die reden wil de inspectie een aparte risico-afdeling voor de thuiszorg instellen, aldus De Vries tegen NRC.

Lees ook dit interview met Hans Buijing van de branchevereniging thuiszorg: ’Ouderenzorg zit op doodlopende weg’

De Vries deelt de zorgen van de Consumentenbond over de kwaliteit van nieuwe thuiszorgorganisaties. Mensen die zo’n instelling opzetten, weten volgens haar vaak niet waar ze aan beginnen en kennen de voorwaarden voor goede zorg niet.

Registratie niet verplicht

Omdat nieuwe organisaties niet verplicht zijn zich te registreren, komt de inspectie vaak pas achter het bestaan van nieuwe zorgaanbieders op het moment dat er klachten binnen komen. Dat moet veranderen, vindt De Vries. En daarom ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat de toetreding van zorgaanbieders moet reguleren. Ook start de inspectie eind dit jaar met een uitgebreider toezichtstraject bij nieuwe zorginstellingen om in detail duidelijk te krijgen “hoe de zorg er echt uitziet” en waar het mis gaat.

In reactie op de kritiek aan het adres van de IGJ, stelt De Vries dat de bond onvermeld laat dat “een handjevol” zorgaanbieders gestopt is nadat de inspectie hen op de voorwaarden wees. Andere instellingen kregen een ‘aanwijzing’ van de inspectie en moesten bijvoorbeeld patiënten overdragen. Door deze getallen niet mee te nemen, zijn de cijfers die de Consumentenbond noemt wat verdraaid, aldus De Vries.