Brieven

Brieven 2/8/2018

Kinderopvang

Moet stichting worden

Met de kop ‘Winst kinderopvang moet naar de maatschappij’ (30/8) kun je het alleen maar roerend eens zijn. Jammer dat de conclusie van het artikel niet is dat als equity-partijen het financiële potentieel zien, er dus sprake is van een overgesubsidieerde markt. Mij lijkt het ook niet wenselijk dat private equity-partijen de kinderopvang uitbaten. Maar ook Nederlandse BV’s mogen onze kinderopvang niet uitbaten. Maak weer stichtingen van de kinderopvangbedrijven.


Weert

Paus Franciscus

Terecht gewacht

Walt van der Linden heeft het niet op de Katholieke Kerk, blijkt uit zijn artikel ‘Paus Franciscus vooruitstrevend? Trap er niet in!’ (31/7). Dat mag, we leven ten slotte in een rechtsstaat. Of die bij Van der Linden in goede handen zou zijn, is de vraag. Van de onschuldpresumptie wil hij maar weinig weten. Een van doofpotgedrag betichte bisschop niet meteen na de eerste beschuldiging ontslaan, staat volgens deze auteur gelijk aan „misdadigers de hand boven het hoofd houden”. In Van der Lindens wereld heerst de vox populi. In die van mij en die van de paus niet.

Politietekort A’DAm (1)

Meer nodig dan agenten

Burgemeester Halsema van Amsterdam wordt geconfronteerd met de feiten die zij met haar oud-collega’s in de Tweede Kamer jarenlang heeft ontkend. De politiek heeft zich bij de twee reorganisaties van de politie meer druk gemaakt over de vraag wie het bevoegd gezag over de politie moest uitoefenen en over bezuinigingen, dan over de belangen van de burgerij. Het valt te hopen dat er nu eindelijk eens geluisterd wordt naar de praktijkmensen, die vanaf het begin van de reorganisaties gewaarschuwd hebben voor de te verwachten teloorgang van de politiezorg in heel Nederland. De nodige oplossingen zijn veel fundamenteler dan ‘alleen maar’ meer agenten.

Politietekort A’DAM (2)

Eigen schuld, dikke bult

Femke Halsema vraagt als burgemeester van Amsterdam, oftewel de wetteloze jungle, minister Grapperhaus om meer politie (Halsema wil meer agenten op straat in centrum Amsterdam, 30/7). Maar de oorzaak van deze wetteloosheid, de onstuimige toeristengroei, is door de stad zelf aangejaagd. Ondertussen levert het de gemeente wel veel inkomsten.

Amsterdam, houd je eigen broek op, verhoog je onroerendezaakbelasting voor de peperdure panden, belast de uitzinnig gegroeide horeca en Airbnb-verhuur, en betaal zelf 500 buitengewoon opsporingsambtenaren extra.

Zaak-Vermaning

Geen makke schapen!

De zaak-Vermaning, een hoogoplopende ruzie tussen wetenschap en amateurs uit de jaren zeventig rondom door Tjerk Vermaning vervalste archeologische vondsten, is de laatste tijd weer volop in de aandacht, met name door bijdragen van Jona Lendering (Vervalsingen uit de neanderthalwoonboot van Vermaning, 27/7). Ik gun het Lendering van harte dat hij hier plezier aan beleeft, maar hij is me veel te gemakzuchtig als hij beweert dat ‘de media’ (die volgens mij nooit over een kam kunnen/mogen worden geschoren) de enthousiaste scharensliep „op zijn woord geloofden”. Grote onzin. Geloof me, ik was er zelf bij. Om te beginnen werd door mij en andere journalisten ruim aandacht besteed aan de ontmaskering van de amateurarcheoloog. Tegelijk moest worden vastgesteld dat de beschuldigingen dat alles vervalst was, een keiharde dreun was richting Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen dat dezelfde vondsten eerder het predicaat van echtheid had gegeven. Voorbeelden zijn in het Delpher-archief te vinden.


oud-redacteur NRC

Correcties/aanvullingen

Onschuldig

Het artikel 13-jarige steelt blikje fris: urenlang de cel in (18/7, p. 6-7) kan de indruk wekken van schuld van twee meisjes die waren aangehouden op verdenking van diefstal van lippenstift. Zij hadden die niet gestolen.