Rechter: acties beveiligers Schiphol mogen doorgaan

De vakbonden wilden meer en langer staken, maar dat voorkomt de rechter. De beveiligers mogen vijf keer per dag voor vijftien minuten hun werk neerleggen.

Een beveiliger aan het werk op een nieuw controlepunt op Schiphol.
Een beveiliger aan het werk op een nieuw controlepunt op Schiphol. Foto Jerry Lampen / ANP

De voorzieningenrechter heeft woensdag in een kort geding besloten dat de beveiligers op Schiphol vijf keer per dag hun werk mogen onderbreken voor vijftien minuten. De vakbonden kondigden acties van vijftien tot twintig minuten aan, maar dat heeft de rechter nu voorkomen. Tot 2 september mogen de acties niet opgevoerd worden.

Luchthaven Schiphol stapte naar de voorzieningenrechter in Haarlem om in ieder geval tot 30 september langere werkonderbrekingen van beveiligers te verbieden. Schiphol stelde dat de stakingen tijdens de drukke vakantieperiode veiligheidsrisico’s met zich meebrengen en verstrekkende gevolgen hebben voor de passagiers. De afgelopen tien dagen hielden de beveiligers al werkonderbrekingen van tien minuten en maximaal drie keer per dag.

In mei staakte ook het bagagepersoneel vanwege cao-onderhandelingen: Opnieuw werkonderbrekingen bagagepersoneel Schiphol

De acties zijn een reactie op de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de luchthaven over loon van de beveiligers en het verlagen van de werkdruk. Onder de cao voor luchtvaartbeveiliging en die voor particuliere beveiliging vallen respectievelijk 1.200 en 31.000 beveiligers.

FNV: druk op werkgever opvoeren

De FNV zegt “gematigd tevreden” te zijn met de uitspraak van de rechter. Volgens Leen van der List, actie-coördinator van de FNV, heeft de rechter geen gehoor gegeven aan het verzoek van Schiphol. “Het totaalverbod is afgewezen. Dat de acties niet langer mogen zijn dan tien minuten en niet vaker dan drie keer per dag mogen plaatsvinden, is ook afgewezen”, zegt Van der List. “Het is een verruiming van wat we tot nu toe hadden.”

Volgens Van der List leiden de werkonderbrekingen niet tot “onverantwoorde situaties met ultralange wachttijden”, wel verwacht hij dat de wachttijden gaan toenemen. Hij meent dat bijna iedereen gehoor gaf aan de oproep om het werk te onderbreken. “De deelname aan de actie is goed. We zijn er van overtuigd dat door een actie op deze manier de druk op de werkgevers zal toenemen, zodat we uiteindelijk zicht krijgen op dat wat we uiteindelijk willen. Een fatsoenlijke cao.”

In een reactie schrijft Schiphol dat het “liever gezien” had dat de acties tien minuten en maximaal drie keer per dag zouden zijn toegestaan. “De langdurige werkonderbrekingen van vijftien minuten kunnen leiden tot stagnatie van de passagiersdoorstroming wat onveilige situaties in de terminal kan veroorzaken”, leest de verklaring. Samen met de Koninklijke Marechaussee bekijkt de luchthaven of er maatregelen genomen moet worden om de veiligheid te garanderen.