CBS

Bevolkingsgroei afgeremd

In het begin van 2018 zijn bijzonder veel mensen overleden, vermoedelijk vooral als gevolg van de langdurige griepepidemie. Dit blijkt uit bevolkingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door dit hoge sterftecijfer is de bevolkingsgroei in Nederland afgeremd. Tussen 1 januari en 30 juni 2018 nam de bevolking met 32.000 inwoners toe, drieduizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. (NRC)