Opinie

Winst van de kinderopvang moet naar de maatschappij

Private-equityfondsen verdienen geld met kinderopvangbedrijven. Dat gaat ten koste van de kwaliteit, schrijven en
Foto Ekaterina Pokrovsky

Dacht u dat woorden als ‘internal rate of return’, ‘international expansion’ of een ‘outstanding return’ alleen voorbehouden zijn aan het bedrijfsleven? Niets is minder waar. De Nederlandse kinderopvang blijkt een uitermate aantrekkelijke investering voor buitenlandse investeerders te zijn. Op 19 juli heeft het Amerikaanse HIG Capital laten weten de KidsFoundation Group, met als grootste dochter kinderopvangorganisatie Smallsteps, te hebben verkocht aan het Canadese Onex. Onex is een, naar eigen zeggen, zeer succesvol private-equityfonds dat bedrijven met groeipotentie koopt. HIG is tevreden over de verkoop: „KidsFoundation has delivered an outstanding return for H.I.G. and its investors”. Details over de koop zijn niet bekend gemaakt. Het zou naar verluidt om enkele honderden miljoenen gaan.

Wij hebben met een consortium van kinderopvangorganisaties KidsFoundation willen kopen om deze kinderopvang in handen van organisaties te brengen die vooral gericht zijn op maatschappelijk rendement. En zo geld bestemd voor de Nederlandse kinderopvang voor de Nederlandse kinderopvang te behouden. Het consortium kan echter niet opbieden tegen dit grote buitenlandse geld. Dat is financieel en maatschappelijk niet verantwoord. Leden van dit consortium zijn van mening dat investeringen in de kinderopvang de borging en de versterking van de stabiliteit, de continuïteit en de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland tot doel zouden moeten hebben. Puur financiële doelen, zoals private-equityfondsen die nastreven, passen daar niet bij.

Lees ook: Smallsteps, voorheen Estro, treft schikking van 11 miljoen euro met FNV

Grote investeringen van private-equityfondsen vereisen hoge rendementen. De investeerder wil namelijk waar voor zijn geld. Hoge rendementen maken dat het verdiende geld niet uitsluitend in de kwaliteit van de kinderopvang gestopt kan worden of in de verlaging van de uurprijs voor ouders. Kinderopvang moet inderdaad een ‘outstanding return’ opleveren. Niet aan investeerders maar aan onze maatschappij: aan gelijke kansen voor onze kinderen, onze burgers van de toekomst en aan ouders die arbeid en zorg willen combineren.

KidsFoundation is de moederorganisatie van Smallsteps (in 2014 voortgekomen uit de failliete boedel van Estro) en van kinderopvang Zus en Zo, Kits, SKS en De Speelbrug. Meer dan 30.000 kinderen en hun ouders maken gebruik van de diensten van KidsFoundation op 281 locaties. KidsFoundation is niet de enige kinderopvangpartij waar private-equityfondsen in geïnteresseerd zijn. Wij plaatsen daar vraagtekens bij. Zouden we geen paal en perk moeten stellen aan de verkoop van de Nederlandse kinderopvang aan durfinvesteerders, die nota bene voor 70 procent uit collectieve middelen – door overheid en werkgevers – gefinancierd wordt?