Syriëgangers

Familieleden zagen vertrek Syrië vaak niet aankomen

De families van Syriëgangers hadden vaak geen vermoeden dat hun zoon of dochter naar Syrië zou uitreizen, ondanks aanwijzingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Leiden in opdracht van het ministerie van Justitie dat maandag is gepubliceerd.

De onderzoekers spraken met zeventien families en 46 professionals die zich met radicalisering bezighouden. Hun belangrijkste conclusie is dat de rol van families van uitreizigers en terugkeerders uit strijdgebieden vaak beperkt is.

Soms is de familie een stimulerende factor in de radicalisering en soms probeert de familie er juist alles aan te doen om radicalisering te voorkomen. Maar meestal, zo laat dit onderzoek zien, heeft de familie een zeer beperkte invloed op de uitreiziger. Vaak herkennen de familieleden de signalen van radicalisering niet, doordat zij zelf kampen met problemen op financieel gebied, maar ook verslavings- of relatieproblematiek. Ook is er vaak weinig contact tussen de uitreiziger en de familie.

Andersom blijkt wel dat Syriëgangers vaak een slechte invloed hebben op familieleden. Zo proberen zij meestal familieleden over te halen om ook naar Syrië of Irak uit te reizen. Het onderzoek laat zien hoe belangrijk goede informatievoorziening over radicalisering is.