Burgemeesters: doe meer tegen overlast van asielzoekers

Criminaliteit Een kleine groep overlastgevende asielzoekers verpest het voor de rest. Zij moeten harder worden aangepakt, vinden drie burgemeesters.

Foto Roos Pierson

Meer beveiliging op asielzoekerscentra. Een schadefonds voor bestolen winkeliers. En asielzoekers die strafbare feiten plegen in een gesloten inrichting plaatsen. De burgemeesters van Oisterwijk (Noord-Brabant), Westerwolde (Groningen) en Weert (Limburg) pleiten voor strengere maatregelen tegen overlastgevende asielzoekers, zeggen zij tegen NRC.

Lees hier het achtergrondverhaal bij dit artikel: ‘Wij willen een aanpak die leidt tot een blijvend draagvlak’

In hun gemeenten is sprake van overlast door kleine criminaliteit gepleegd door een beperkt aantal asielzoekers. Het gaat vaak om asielzoekers uit relatief veilige landen als Tunesië en Marokko en om minderjarige asielzoekers.

De burgemeesters vinden dat de problemen aangepakt moeten worden, omdat anders de steun van de lokale bevolking voor het azc in hun gemeente onder druk komt te staan. Stelselmatig wangedrag van een kleine groep asielzoekers ondermijnt het vertrouwen in het hele azc in een gemeente, stellen zij.

Maatregelen minister niet genoeg

Begin juni kondigde staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) al maatregelen aan. Hij wil onder meer asielaanvragen van mensen uit veilige landen sneller afhandelen. Ook wil Harbers dat minderjarige asielzoekers die ouder zijn dan zestien jaar in een azc met extra begeleiding worden ondergebracht. Voorheen gebeurde dat alleen met meerderjarige asielzoekers.

Volgens de burgemeesters is dat niet genoeg. Zo stuurt burgemeester Hans Janssen (CDA) van Oisterwijk aan op meer beveiliging op het azc in zijn gemeente en wil burgemeester Leendert Klaassen (CDA) van Westerwolde dat winkeliers die getroffen zijn door diefstallen gecompenseerd worden. Hij denkt aan een regeling met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, waarbij ondernemers een beroep kunnen doen op een schadefonds, dat onder meer betaald moet worden door asielzoekers die de fout in zijn gegaan.

Asielzoekers die strafbare feiten plegen moeten volgens burgemeester Jos Heijmans (D66) van Weert in een gesloten inrichting worden geplaatst. De speciale centra in Amsterdam en Hoogeveen voor asielzoekers die elders overlast hebben veroorzaakt, zijn volgens Heijmans nog te open van karakter. „Er staan in Nederland verschillende gevangenissen leeg, het lijkt me een goed idee om daar asielzoekers die de fout in gaan onder te brengen.”

Want, zo zegt Heijmans, als maatregelen uitblijven, kan dat grote gevolgen hebben. „De meeste asielzoekers in Weert gedragen zich voorbeeldig, maar door de overlast in mijn gemeente staat het draagvlak onder de bevolking voor het asielzoekerscentrum onder druk. Daarom moeten we de echte lastpakken gewoon hard gaan aanpakken.”

In 2016 waren er ook al problemen rond azc’s, met name in Ter Apel, waar sprake was van diefstallen en bedreigingen. Toenmalig staatssecretaris Dijkhoff (VVD) beloofde dat overlastgevende asielzoekers eerder voor de rechter komen. Ook worden zij sinds eind 2017 in aparte azc’s in Hoogeveen en Amsterdam opgevangen. Onder meer het Openbaar Ministerie, de politie en gemeenten zouden meer moeten samenwerken.