Rotterdamse politiechef: vertrouwen in de korpsleiding in gevaar

Erik Akerboom toont te weinig begrip voor de achtergrond van de cao-eisen van de medewerkers, staat in een brief.

Een pop van korpschef Erik Akerboom bij een protest van de politiebonden, eerder deze maand.
Een pop van korpschef Erik Akerboom bij een protest van de politiebonden, eerder deze maand. Foto Koen van Weel/ANP

De leiding van de Rotterdamse politie is bang dat de medewerkers het vertrouwen in korpschef Erik Akerboom en de rest van de politietop verliezen. Reden is de opstelling van de leiding in de cao-onderhandelingen. “Er dreigt een verontrustend beeld te ontstaan dat de korpschef niet meer achter zijn medewerkers zou staan”, schreef plaatsvervangend chef Helmoed Wierda van de eenheid vorige week in een brief aan de korpsleiding die in handen is van NRC.

“De expliciete positionering van de korpschef [Erik Akerboom, red.] aan de zijde van de werkgever heeft geen vertrouwen gewekt”, schrijft Wierda. Er wordt al lange tijd onderhandeld over een nieuwe cao voor politiemensen. De bonden vinden dat er te weinig wordt gedaan aan de werkdruk en de capaciteitsproblemen. De politie zou structureel onderbemand zijn en er is te weinig geld beschikbaar voor onder meer opleiding en begeleiding van haar medewerkers, luidt de kritiek. Ook binnen de Rotterdamse eenheid is het beeld ontstaan dat er gevochten moet worden “voor een aantrekkelijke cao, ook nu het economisch goed gaat”, schreef Wierda in de brief die vorige week verstuurd is.

Diepe onderstroom

Er lijkt een “diepere onderstroom van zorg en irritatie” onder de medewerkers geraakt te zijn door de opstelling van de korpsleiding in de onderhandelingen, aldus Wierda. Veel Rotterdamse politiemensen zouden zich bijvoorbeeld storen aan het feit dat de korpsleiding opnieuw in gesprek wilde over de problemen waar zij mee te maken krijgen. Dat “versterkt een beeld van een korpsleiding die onvoldoende weet heeft van de actuele problemen en gevoelens van de collega’s”, is te lezen. “Terwijl de knelpunten toch algemeen bekend verondersteld mogen zijn.”

De korpsleiding had de Rotterdamse politie gevraagd een overzicht te maken van de meest urgente “knelpunten” en de oplossingen die Rotterdam voor ogen heeft. Naar aanleiding daarvan heeft de leiding van de eenheid een aantal bijeenkomsten georganiseerd om daar met de districten en diensten over te spreken. Volgens Wierda was “de animo” daarvoor “beperkt”, juist doordat de politiemensen vinden dat de problemen bij de politietop inmiddels bekend zouden moeten zijn.

‘Zijn 65.000 mensen’

De korpschef herkent de zorg die er is over de krapte bij de politie, laat een woordvoerder weten. Dat is ook de reden dat hij de eenheden gevraagd heeft een overzicht te maken van de belangrijkste knelpunten. Dat hij ook om tafel zit met de minister van Justitie en Veiligheid is volgens haar om te voorkomen dat de korpschef geconfronteerd wordt met een pakket maatregelen dat niet haalbaar is. “Het gaat om zíȷ́n 65.000 mensen die bij de politie werken en een goede cao moeten hebben.”

Of het vertrouwen in de korpschef in het geding is, zoals de Rotterdamse eenheid en de politiebonden beweren, vindt de politiewoordvoerder moeilijk te zeggen. “Er is ook grote groep die zich hier wel in vertegenwoordigd voelt”, laat zij telefonisch weten. “In cao-tijd worden tegenstellingen altijd uitvergroot.”