Onderzoek toezichthouders ‘Gezonde mediasector beste remedie tegen nepnieuws’

Het Commissariaat voor de Media en de Autoriteit Consument & Markt waarschuwen voor de gevaren van nepnieuws. De impact is op dit moment weliswaar beperkt, omdat de nieuwsvoorziening in Nederland nu „divers en kwalitatief goed” is en de consument het aanbod goed weet te benutten. Maar er zijn risico’s, concluderen de mediatoezichthouders na onderzoek. Die hangen vooral samen met de economische gezondheid van de Nederlandse media. Bloeit de sector, dan maakt nepnieuws weinig kans.

Een risico is ‘verschraling van het nieuwsaanbod’ . In het onderzoek staat: „De groei van sociale platforms kan ertoe leiden dat traditionele nieuwsaanbieders steeds meer ‘sensatie-content’ plaatsen. Daardoor verschraalt de kwaliteit van het nieuwsaanbod en komt een belangrijke functie van de media voor het bevorderen van de democratie onder druk te staan.”

De toezichthouders zien ook gevaar in ‘verdunning van de mediasector’. Ze doelen op de sterke toename van fusies en overnames die onderlinge concurrentie kunnen belemmeren. ACM en CvdM wijzen op het belang van pluriformiteit. „Concurrentie tussen nieuwsaanbieders versterkt de resistentie tegen nepnieuws.” Ze stellen onder meer dat onlineplatforms maatregelen moeten nemen om nepnieuws te filteren. (NRC)