Ondernemingskamer

Onderzoek naar nationalisatie SNS Reaal

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam gelast een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken rond de in 2013 genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal. Het gaat om een onderzoek naar het beleid in de jaren vanaf 2006, voorafgaand aan de nationalisatie. De nationalisatie volgde nadat SNS Reaal tijdens de bankencrisis in grote problemen was geraakt en op omvallen stond. Dat was voor een belangrijk deel een gevolg van de financiële problemen en corruptie bij vastgoedtak Property Finance, die SNS in 2006 kocht. Beleggers en schuldeisers raakten bij de nationalisatie voor miljoenen euro’s kwijt. De vraag is in hoeverre SNS Reaal afwist van die toestanden bij de vastgoedpoot. Met het onderzoek komen de eisers een stapje dichterbij een mogelijke schadevergoeding. Het onderzoek is al jaren een vurige wens van beleggersvereniging VEB en de Stichting Beheer SNS Reaal, de voormalige meerderheidsaandeelhouder van de bank-verzekeraar. Door de nationalisatie raakten aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders in één klap hun geld kwijt. Daarbij zaten niet alleen grotere professionele beleggers, maar ook ongeveer 2.500 particulieren. De Vereniging van Effectenbezitters is blij met het onderzoek. (NRC)