Opinie

Verzetje

Mijn vrouw heeft zonder enig bewustzijn van een begane verkeersfout een ‘strafbeschikking’ ontvangen van het Openbaar Ministerie. Er wordt haar een strafbaar feit ten laste gelegd, dat haar trots op meer dan vijftig jaar zonder bekeuring en schadevrij rijden volledig teniet doet. Haar en ook mijn verontwaardiging over deze beschuldiging en de uitzonderlijk hoge boete, is zó groot, dat wij besluiten het bijgesloten, en door haar ingevulde ‘verzetsformulier’, in persoon te gaan afleveren bij het arrondissementsparket. Bij binnenkomst toont mijn vrouw haar formulier aan een dienstdoende ambtenares die ons ontvangt. Haar onderkoelde en kennelijk rituele reactie is: „Aha, jullie komen voor een verzetje…….”

Insturen via ik@nrc.nl