Wie mag zeggen wat ’s nachts betekent, gemeente of burger?

De rubriek economie &recht belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week omgevingsrecht en reclamerecht. Over hamburgers en vette vis.

Wanneer begint de nacht? De gemeente Amstelveen en buren van een nieuwe McDonald’s-vestiging waren het oneens over de toegestane sluitingstijd.
Wanneer begint de nacht? De gemeente Amstelveen en buren van een nieuwe McDonald’s-vestiging waren het oneens over de toegestane sluitingstijd. Piroschka van de Wouw/ANP

Woorden hebben hun betekenis - maar welke? Daarvoor zijn soms rechters nodig. Wat betekent bijvoorbeeld het woord ’s nachts? En wanneer begint die nacht dan? In deze casus waren de gemeente Amstelveen en de buren van een nieuwe McDonald’s-vestiging het zeer oneens. Amstelveen meende dat voor het moment van aanvang van de nacht gewoon de APV kon worden geraadpleegd. Door de week 02.00 uur en in het weekend 03.00 uur, is daar het uitgangspunt. En dus liet het college van B en W na om bij het verlenen van de bouwvergunning voor McDonald’s precies te omschrijven wat de belofte inhield dat de nieuwe horecagelegenheid ‘’s nachts gesloten’ zou blijven.

De omwonenden zagen het nachtelijk verkeer al tot in de kleine uurtjes op weg naar McDonald’s, inclusief McDrive. En ze wilden hom of kuit. Zij menen dat volgens normaal spraakgebruik de nacht na middernacht begint, om twaalf uur, zowel in het weekend als doordeweeks. En niet na twee uur, of om drie uur. De hoogste bestuursrechter gaat daarin mee. Weliswaar mogen overheden zelf hun lokale verordeningen interpreteren, maar het is aan de rechter om te beoordelen of die uitleg redelijk is. En „in het normale spraakgebruik” mag je er „niet van uitgaan dat de nacht doordeweeks om 02.00 uur en in het weekend om 03.00 uur begint”. Het moet er dus „voor worden gehouden” dat de omgevingsvergunning is verleend voor een McDonald’s die tussen 7.00 uur en 24.00 is geopend. En niet later. De gemeente had gewoon de openingstijden moeten verbinden aan de vergunning, zeker nu het de gemeenteraad niet vroeg om een ‘verklaring van geen bedenkingen’.

Uitspraak: ECLI:NL:RVS:2018:2288