Shell vrijuit in klimaatzaak

Oliemaatschappijen Vijf olie- en gasbedrijven hoeven geen klimaatschade te vergoeden aan de stad New York.

Tankstation in de VS.
Tankstation in de VS. Foto Bloomberg

Een Amerikaanse rechter heeft de zaak verworpen die New York aanspande tegen de grootste olie- en gasconcerns van de wereld vanwege hun bijdrage aan de opwarming van de aarde.

De stad New York daagde Shell, BP, Chevron, ConocoPhillips en Exxon Mobil in januari voor de rechter. New York eiste „miljarden dollars” van de vijf oliereuzen. De stad zou het geld nodig hebben om New Yorkers te beschermen tegen de effecten van klimaatverandering, zoals voor verbeterde kustbescherming. riolering en voorlichtingscampagnes. Er zou nu al voor 20 miljard dollar (bijna 17 miljard euro) aan programma’s lopen.

De New Yorkse rechter stelt dat het niet aan de rechterlijke macht is om te oordelen over de verantwoordelijkheid van de oliebedrijven voor klimaatverandering. De „serieuze problemen” die daardoor ontstaan, zouden moeten worden aangepakt door de uitvoerende en wetgevende macht. Het klimaatprobleem vereist een „uniforme, landelijke oplossing”.

In juni oordeelde een rechter in Californië op vergelijkbare wijze na klachten van de steden San Francisco en Oakland. Deze rechter stelde toen dat „het probleem een oplossing verdient op een grotere schaal dan een lokale rechter of jury in een rechtszaak over openbare overlast kunnen bieden”.

Ook andere lokale overheden in de VS en een staat (Rhode Island) voeren rechtszaken tegen olie- en gasbedrijven vanwege klimaatschade. In Nederland heeft milieuorganisatie Milieudefensie aangekondigd dat ze Shell voor de rechter daagt, om het bedrijf te dwingen zijn beleid te wijzigen vanwege klimaatverandering.

De stad New York gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. De vijf New Yorkse pensioenfondsen verkopen al hun aandelen in olieconcerns, werd in januari al aangekondigd.

Deze vrijdag vindt in Milaan een zitting plaats in een andere rechtszaak tegen Shell (en het Italiaanse oliebedrijf Eni). Die zaak, die gaat over corruptie rond de aankoop van een olieveld in Nigeria, begon in december en is nog lang niet afgerond.