Kilometerfraude met tienduizenden Duitse importauto’s

Voor het eerst is onderzoek gedaan naar teruggedraaide kilometerstanden van auto’s die zijn ingevoerd uit Duitsland.

Foto Getty Images

Met een aanzienlijk deel van de tweedehands auto’s die worden ingevoerd vanuit Duitsland is geknoeid. Bij een op de tien auto’s is de kilometerstand aantoonbaar onjuist. Bij een op de vijf auto’s wordt op zijn minst aan de juistheid getwijfeld, blijkt uit onderzoek van de Dienst Wegverkeer (RDW) en de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT). De schade wordt geschat op 42 miljoen euro per jaar.

Fraudeurs draaien de kilometerstand terug om een hogere prijs te krijgen bij verkoop van een auto. Volgens de RDW wordt er in ongeveer de helft van alle fraudegevallen tien- tot vijftigduizend kilometer af gehaald. In eenvijfde van de gevallen nog meer. Meestal wordt wordt de fraude gepleegd door handelaren die de auto’s importeren, stelden de onderzoekers vast. De schade voor de uiteindelijke koper bedraagt gemiddeld 1.500 euro.

Van alle auto’s die in Nederland worden ingevoerd, komen verreweg de meeste uit Duitsland. In 2017 ging het om 130.000 auto’s, zo’n 59 procent van het totaal. Betrouwbare cijfers over de omvang van het fraudeprobleem waren nog niet beschikbaar. België, met 18,3 procent het op een na populairste importland, heeft de controle van kilometerstanden beter op orde.

‘Betere registratie’

De tijden dat kilometerstanden werden teruggedraaid met een schroevendraaier liggen in het verleden. Fraudeurs maken gebruik van speciale (digitale) apparatuur. Toch is het mogelijk om achteraf te controleren of de stand wel “logisch” is, zoals dat in keuringskringen heet. Zo kan gekeken worden naar kilometerstanden in oude keuringsrapporten. Ook andere componenten dan de kilometerteller in de auto zelf registreren soms de stand. Die kan met speciale apparatuur uitgelezen worden. Als de cijfers niet kloppen of gegevens ontbreken, is dat volgens de RDW reden tot zorg.

De RDW heeft een “stevige lobby” opzet om Europees beter samen te werken op het gebied van preventie van fraude met kilometerstanden, zegt Paul Dietz van de dienst. Sinds 20 mei is het Europees verplicht om de kilometerstanden bij de apk te registreren in een landelijke database. Hoewel ook Duitsland dat doet, worden de gegevens nog niet uitgewisseld. Dat ligt nog te gevoelig, aldus Dietz. Die samenwerking is er met België al wel en dient in Europa “als voorbeeld”, zegt hij.

De kilometerfraude is onderdeel van het verdienmodel van veel importbedrijfjes, zag Dietz. Duitsland probeert de fraude tegen te gaan door het terugdraaien van de kilometerstand zwaar te bestraffen. Nederland koos begin jaren negentig voor een preventievere aanpak. Zo werd de Nationale Autopas ingevoerd, waarmee de standen beter te volgen zijn. Sinds de invoering in 1991 is het percentage auto’s waarmee is geknoeid gedaald van 48 tot 2,75 nu, aldus Dietz. De fraudeurs maken er gebruik van dat ze in Duitsland minder in de gaten gehouden worden en in Nederland minder straf riskeren.