Helse blik op het hart van de Melkweg

Elke week zoekt de wetenschapsredactie een bijzondere foto. Deze week: een ‘radiofoto’ van het centrum van de Melkweg.

Dit geheimzinnige tafereel dat niet zou misstaan als beeld bij Dante’s inferno, is ruim 25.000 lichtjaar van ons verwijderd. Het is een detailrijke ‘foto’ van het centrum van ons Melkwegstelsel. Het is geen licht dat hier is vastgelegd, maar radiostraling.

Aan de wirwar van structuren is goed te zien dat deze omgeving allesbehalve sereen is. Voor lang niet alles op de foto is er een passende verklaring. Wel staat vast dat in de heldere vlek in het midden een bijzonder object schuilgaat: Sagittarius A*. Je zou dit de poort naar de hel kunnen noemen: een kolossaal zwart gat met meer dan 4 miljoen keer zoveel massa als onze zon.

De kleinere heldere plekken boven en beneden ervan zijn grote wolken van gas en stof, waarin zich nieuwe sterren vormen. Verder naar boven zijn ook de opgezwollen restanten te zien van supernova’s – ontplofte sterren.

De ‘radiofoto’ is gemaakt met de recent in gebruik genomen MeerKAT-radiotelescoop in Zuid-Afrika. Dit instrument met 64 afzonderlijke radioschotels is een voorloper van de toekomstige Square Kilometre Array (SKA), een groot netwerk van radiotelescopen dat in Zuid-Afrika en Australië moet komen.

Beeld MeerKAT/SARAO

Correctie: door het kantelen van de foto op de site, klopte de verwijzingen in de tekst niet. Waar naar ‘links’ werd verwezen, werd op deze foto ‘boven’ bedoeld. Dit is aangepast.