Brieven

Brieven

Foto Marco Varrone / Getty

In het artikel Rivierzwemmen: het mag, maar liever niet (17/7) worden diverse risicofactoren voor verdrinking in Nederlandse rivieren genoemd, zoals sterk stromend water en het uitsterven van schoolzwemmen. Verder wordt terecht aangehaald dat een algeheel zwemverbod niet wenselijk en tevens niet uitvoerbaar is. De belangrijkste risicofactoren voor verdrinking worden echter niet genoemd.

Wereldwijd komt verdrinking met name voor bij mannen en dan met name bij mannen die onder invloed zijn van alcohol of drugs. Dit varieert van alcoholdrinkende zalmvissers op spekgladde rotsen in Canada tot aan Nederlandse mannelijke studenten die verdrinken in de gracht. Recent in Nederland uitgevoerd onderzoek laat zien dat de overgrote meerderheid van de verdrinkingsslachtoffers man is (82 procent) en dat ongeveer de helft onder invloed is van alcohol en drugs. De zelfredzaamheid is bij mensen onder invloed duidelijk verminderd.

Om verdrinkingsslachtoffers in de Nederlandse rivieren te voorkomen kiezen politie en Rijkswaterstaat terecht voor preventie en ontmoediging. Effectieve preventie zou zich echter specifiek moeten richten op mannen en de gevaren van alcohol- en drugsgebruik aan de waterkant.


Forensisch arts