Brieven

Brieven 20/7/2018

Uitspraken Stef Blok

Blok heeft gelijk

Enkele weken geleden berichtte NRC op de voorpagina: Sociale samenhang komt meer onder druk bij grotere diversiteit (30/5). Aanleiding was een rapport van onze Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Uit volstrekt onverdachte hoek dus. Minister Blok heeft gewoon gelijk, de wetenschappelijke onderbouwing is er. Hoe diverser een wijk, hoe minder sociale cohesie en hoe meer geweld. Punt.

Uitspraken Stef Blok (2)

Slechts feiten

Over de reacties op de uitspraken van minister Blok ben ik verbaasd. Ik heb namelijk de indruk dat Blok slechts feiten heeft genoemd. Mensen zijn sociale wezens. Dat wil niet alleen zeggen dat ze in groepen leven, maar óók dat andere groepsculturen als bedreigend worden beschouwd.

Het gebrek aan stabiliteit van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie ontstond door het in één Rijk moeten leven van verschillende etnische groepen, die elkaar het licht in de ogen niet gunden. Pro-Servisch gestook in Bosnië-Herzegovina leverde de laatste aanleiding tot WO I. Na deze oorlog werden nieuwe nationale grenzen getrokken die vrijwel overal dwars door etnische groepen liepen, en die daardoor een voortdurende bron van onrust waren. Zo leverde de grens tussen Duitsers en Sudeten-Duitsers een conflict op met grote gevolgen. Na WO II zijn er volksverhuizingen van, en tomeloos geweld tegen, miljoenen mensen geweest doordat naties minderheden vervolgden en het land uitzetten. In Suriname namen in de aanloop naar de onafhankelijkheid talloze Surinamers de vlucht naar Nederland, uit vrees voor etnische tegenstellingen. Ik weet van een Surinaamse vrouw die verstoten werd door haar familie omdat ze met een iets te donkere man trouwde. De Joegoslavische oorlog van de jaren negentig ging om het ‘herenigen’ van Servische minderheden uit alle grensstaten met Servië. In Afrika zijn vrijwel alle nationale grenzen dwars door etnische eenheden getrokken, en het continent is dan ook het toneel van eindeloze burgeroorlogen, zoals die tussen Hutu’s en Tutsi’s. Niet zo lang geleden waren Tsjechië en Slowakije, met onderlinge etnische en taalkundige verschillen, echter zo verstandig om in vrede afscheid van elkaar te nemen.

Dit zijn allemaal feiten, geen waardeoordelen! Stef Blok verdient geen verwijten, maar juist een compliment, omdat hij eindelijk hardop durft te zeggen wat iedereen eigenlijk wel wist, maar wat niemand, uit overdreven politieke correctheid, durfde te zeggen. Feiten moet je onder ogen zien en daar conclusies uit durven trekken.

Kinderen in de cel

Stelen is niet normaal

Ondanks de zomervakantie was toch weer de complete kinderrechtenmafia uitgerukt, Kinderombudsvrouw Kalverboer voorop, Kinderrechtenverdrag in de hand. De casus ditmaal? Arme kleine kruimeldiefjes moesten zomaar een paar uur van de boze politie in een heuse kale cel, zonder lekker chille zitzakjes en leuke lectuur (13-jarige steelt blikje fris: urenlang de cel in, 18/7).

En ze werden ook nog eens bestraffend toegesproken! Er zouden zomaar krasjes op de ziel kunnen ontstaan of wellicht zelfs heuse volwassen trauma’s. Zou het echt? Ik kan alleen maar waardering opbrengen voor de politie als die corrigerend optreedt. Wie steelt, hoeft niet met zijden handschoentjes aangepakt te worden. Het aanscherpen van normen lukt niet door de dader tot slachtoffer te maken.

En mevrouw Kalverboer: het plegen van winkeldiefstallen is geen onderdeel van een gezonde ontwikkeling van kinderen.

Correcties/aanvullingen

Oppervlakte

In de rubriek Economie & Recht (18/7, p. E4) stond dat de woningoppervlakte 98 vierkante meter bedroeg. Het gaat om de oppervlakte van het perceel.

Lloyd Blankfein

In de aankondiging van een artikel over de Amerikaanse zakenbankier Lloyd Blankfein, op de voorpagina van NRC Handelsblad (18 juli), werd deze abusievelijk Lloyd Blankstein genoemd.