Opinie

stef blok

Borrelpraat minister kan niet zonder gevolgen blijven

Commentaar

Het slagveld dat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) met zijn uitspraken over integratie en het functioneren van de multiculturele samenleving heeft aangericht is aanzienlijk. Hij wilde naar eigen zeggen „de scherpte van de discussie” opzoeken en „prikkelen”. Dat is hem zonder meer gelukt. Het inkijkje dat Blok in zijn gedachten heeft gegeven was onthutsend, stuitend en beschamend.

Ja, het was een besloten bijeenkomst waar de minister zijn omstreden uitspraken deed. Maar hij was bij het netwerkevenement van Nederlanders werkzaam bij internationale organisaties wel uitgenodigd als minister van Buitenlandse Zaken en niet als Stef Blok uit Enkhuizen. Bovendien is beslotenheid nog geen vrijbrief voor het debiteren van aperte onzin.

En onzin was het. Te beginnen bij Bloks opmerking geen multiculturele samenleving te kennen waar de oorspronkelijke bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Hier schreef de minister dus zijn eigen land af.

Ronduit dubieus was de relatie die hij legde tussen genen en het niet aan kunnen gaan van bindingen met „ons onbekende mensen”. Bot was zijn kwalificatie van Suriname als failed state. Contraproductief was zijn uitspraak dat Oost-Europa nooit akkoord zou gaan met Europese afspraken over het opnemen van vluchtelingen.

Weinig diplomatiek was zijn stelling dat in de Verenigde Staten en Australië de oorspronkelijke bevolking is uitgeroeid. Onwetend waren zijn opmerkingen over Singapore dat „behalve voor schoonmakers” zeer selectief zou zijn bij het toelaten van migranten.

De afkeurende reacties uit de Tweede Kamer waren veelzeggend. Zelfs zijn eigen VVD noemde de woorden van Blok lomp. Met een snelle brief aan de Tweede Kamer waarin hij zei zijn scherpe bewoordingen te betreuren heeft Blok woensdagavond een poging tot schadeherstel gedaan. Maar de zeer voorzichtig geformuleerde uitingen van berouw staan in geen verhouding tot de hoeveelheid borrelpraat die de ervaren politicus Blok meende te moeten debiteren.

De kwestie zal dan ook nog wel even doorzeuren. Niet alleen in de nationale politiek maar ook in de landen die allemaal door Blok zijn geschoffeerd en dat zijn er nogal wat. De Nederlandse diplomatieke posten in de wereld (die gelukkig worden uitgebreid) hebben de komende tijd zeer veel uit te leggen. Een opgave die des te moeilijker zal zijn omdat het juist de minister van Buitenlandse Zaken – wiens taak het is goede relaties te onderhouden – is die alle ophef heeft veroorzaakt.

Resteert de vraag hoe deze ernstige kwestie politiek moet worden afgehandeld. Als de Tweede Kamer niet twee weken geleden met zomerreces was gegaan had minister Blok naar alle waarschijnlijkheid al een zeer zwaar debat moeten voeren. Maar er blijft alle aanleiding voor de Kamer om de minister ter verantwoording te roepen. Want niet alleen Stef Blok heeft, zoals dat dan heet, een kras opgelopen; de reputatie van Nederland is geschaad. En dan is het aan de Tweede Kamer de vraag te beantwoorden of deze minister het land nog wel kan vertegenwoordigen.

In het Commentaar geeft NRC zijn mening over belangrijke nieuwsfeiten. De commentatoren schrijven deze artikelen in samenspraak met de hoofdredactie.