Opinie

Peuken

Mijn vader, die in een huis voor mensen met een niet-aangeboren hersenbeschadiging woont, ging met medebewoners, als activiteit, peuken rapen in het bos.

Op een gegeven moment vertikte hij het nog mee te gaan naar het bos. Mijn moeder vroeg waarom hij dit weigerde. „Vroeger gingen we toch ook altijd samen beukennootjes rapen?”

Ze had hem al die tijd verkeerd verstaan.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl