CBS: Meer arbeidsongevallen in 2017

Het aantal gerapporteerde arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim tot gevolg nam de afgelopen jaren toe tot 93 duizend in 2017.

Een ongeluk met een graafmachine.
Een ongeluk met een graafmachine. Foto iStock

Het aantal gerapporteerde arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim tot gevolg is toegenomen. Dat meldt het CBS vrijdag op basis van nieuwe cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

In 2017 vonden 93 duizend van dit soort arbeidsongevallen plaats. Dat zijn er meer dan werknemers in eerdere jaren rapporteerden: in 2015 ging het om 73 duizend en in 2016 om 81 duizend incidenten.

Deels is het verschil te verklaren doordat over de jaren het aantal werknemers in Nederland is gegroeid. Belangrijker is echter dat een groter percentage van de werknemers een arbeidsongeval meemaakte waardoor ze vier dagen of meer niet konden werken: 1,2 procent in 2017 tegenover 1,0 procent in 2016, 0,9 procent in 2015.

Helft herstelt snel

In totaal had in 2017 3,4 procent van de werknemers een arbeidsongeval. In 2015 en 2016 was dit nog 3,0 procent. In 2017 was de helft van hen de volgende dag weer aan het werk.

Van alle arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim tot gevolg doet de helft zich voor in de bedrijfstakken zorg, industrie en handel. Dat komt deels doordat bijna de helft van alle werknemers in deze bedrijfstakken werkzaam zijn, maar in de industrie doen zich ook relatief gezien veel arbeidsongevallen voor. In deze sector had 1,9 procent van de werknemers in 2017 een ernstig arbeidsongeval.

Het hoogste relatieve aantal ongelukken vindt plaats in de sector waterbedrijven en afvalbeheer. 3,4 procent van de werknemers in deze tak ondervond in 2017 een arbeidsongeval met vier of meer verzuimdagen tot gevolg. De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken schreef in een recent rapport dat ernstige arbeidsongevallen in de afvalsector vooral ontstaan door contact met de bewegende delen van machines of vallende objecten, door aanrijdingen met voertuigen of door valpartijen van daken, vloeren, platforms, ladders of stilstaand voertuigen.

Mogelijke oorzaken

Over de mogelijke oorzaken voor de stijging in arbeidsongevallen doet het CBS geen uitspraken. Volgens het rapport van de Inspectie is er een samenhang “tussen het toenemend aantal ernstige arbeidsongevallen en de economische groei en daaruit voortvloeiende krapte op de arbeidsmarkt”. Er ontstaat zo druk op de productiecapaciteit, bijvoorbeeld door personeelstekorten en oplopende levertijden van bouwmaterialen. Deze toegenomen druk zou een mogelijke verklaring zijn voor de toename van het aantal arbeidsongevallen.