Brieven

Brieven NRC Handelsblad 19/7/2018

Nog Duizend dingen

Kouwenaar moest ook

Maxim Februari (NRC, 17/07) schrijft in zijn column onder de titel ‘Al die duizenden dingen die ik nog moet doen’ over dat wat er nog zou moeten gebeuren, maar wat niet lukt door datgene wat je nu nog moet en doet. Hij schrijft dat toe aan de tijd waarbij wij alles geacht worden zelf te doen: boodschappen scannen, app downloaden, IBAN checken enz.

De dichter Gerrit Kouwenaar (1923-2014), deelnemer van ‘De Vijftigers’, schreef hier al over in de vorige eeuw met zijn potlood en papier, in zijn gedicht ‘Men Moet’. Geboorte en dood, avond, mes en vork, taal: daarover gaat alles waar het om draait vond de dichter.

Men moet zijn zomers nog tellen, zijn vonnis /

nog vellen, men moet zijn winter nog sneeuwen /

men moet nog boodschappen doen voor het donker /

de weg vraagt, zwarte kaarsen voor in de kelder /

men moet de zonen nog moed inspreken, de dochters /

een harnas aanmeten, ijswater koken leren /

men moet de fotograaf nog de bloedplas wijzen /

zijn huis ontwennen, zijn inktlint vernieuwen /

men moet nog een kuil graven voor een vlinder /

het ogenblik ruilen voor zijn vaders horloge –

Noord/Zuidlijn

Op z’n Amsterdams

Het interview met Tjeerd Herrema, die als wethouder (mede)verantwoordelijk was voor het desastreuze verloop van de aanleg van de Noord/Zuidlijn, eindigt met de verzuchting: ‘Waarom gaat het dan toch steeds opnieuw mis?’ Voor het begin van een antwoord zou die vraag misschien een tikje anders gesteld kunnen worden. Zo: waarom gaat het toch steeds opnieuw mis in Amsterdam, en in Rotterdam niet?

WaterManagement

Praat Hem niet na

In het zeer interessante artikel in de NRC van 16 juli over de droogte in Twente wordt de term watermanagement gebruikt. Waarom toch? U gaat de dijkgraaf toch ook geen dijkmanager noemen en de watergraaf geen watermanager? Zoiets heette vroeger gewoon waterbeheer, een term die echt alles dekt. Afdelingen bij Rijks- en Provinciale waterstaat heetten zelfs zo. De eerste die die term watermanagement, waarschijnlijk in alle onschuld, gebruikte was een Hooggeplaatst Persoon, in een beroemd interview met Paul Witteman, die duidelijk verrast werd door de verengelste term en deze in eerste instantie niet verstond. Maar het kwaad was meteen geschied: heel Nederland dat erbij wilde horen praatte Hem na. Zou u alstublieft in het Stijlboek NRC willen zetten dat het goede en eeuwenoude woord ‘waterbeheer’ is, voor zowel kwantitatief als kwalitatief beheer?

Correcties/aanvullingen

Hubble

In het interview De meest complexe klus in de ruimte (16/7, p. 18) staat dat de Hubble-ruimtetelescoop bijziend was. Dat klopt niet. Bij bijziendheid zie je voorwerpen ver weg niet scherp omdat de lens ‘te bol’ is. Bij de Hubble-telescoop was er iets anders aan de hand: de spiegel had de verkeerde vorm, omdat de randen te plat waren geslepen. Hubble was niet bijziend, maar astigmatisch.

Tjeerd Herrema

In het interview met Tjeerd Herrema (Iedereen deed mee aan het verhullen van de werkelijkheid, 16/7, p. 14-15) stond dat Geert Dales tot en met 2003 als wethouder verantwoordelijk was voor de Noord/Zuidlijn. Dat moet 2002 zijn.

Woningmarkt

In het artikel 39.000 euro cash voor je eerste huis (12/7, p. E1) staat dat het CBS donderdag cijfers over de woningmarkt van het afgelopen kwartaal publiceerde. Dat is onjuist. Het CBS publiceerde cijfers over het eerste kwartaal van 2018.