Agrarische sector

CBS: biologische landbouw groeit

De biologische landbouwsector in Nederland is in 2017 flink gegroeid. Er werd ruim een kwart meer biologisch varkensvlees geproduceerd dan een jaar eerder. Ook kwamen er 3,5 miljoen biologische melkkoeien en -kalveren bij, een toename van bijna 9 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. (NRC)