Peiling

Kwart basisscholen verwacht tekort aan leraren komend schooljaar

Na de zomervakantie dreigt in het basisonderwijs een tekort van 1.300 leraren. Dat blijkt uit een peiling die de PO-Raad dinsdag heeft gepubliceerd. Tienduizenden leerlingen zullen de dupe worden, vreest de raad, die de belangen behartigt van schoolbesturen in het primair onderwijs.

Ook zijn schoolbesturen gedwongen noodmaatregelen te nemen om het tekort op te vangen. Zo worden parttimeleraren en leraren in opleiding vaker ingezet en worden extra onderwijsassistenten aangetrokken.

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, maakt zich ernstig zorgen en roept het kabinet op om actie te ondernemen. „We kampen met een groot probleem waar niet alleen leerlingen, maar op den duur de hele maatschappij de dupe van wordt. Er moet op de korte termijn een oplossing komen, anders krijgt een hele generatie minder goed onderwijs.”

Aan de peiling, uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek en Advies, namen 315 schoolbesturen deel die samen ruim een half miljoen leerlingen vertegenwoordigen. Meer dan de helft van de schoolbesturen heeft nu nog vacatures voor vaste of tijdelijke werkzaamheden. Een kwart verwacht de vacatures niet meer vervuld te krijgen voor het nieuwe schooljaar. Dat zou betekenen dat lessen uitvallen en bij bepaalde groepen geen leraar voor de klas staat. Besturen vrezen leerlingen naar huis te moeten sturen.

Ook groeit de werkdruk bij personeel, hebben scholen minder aandacht voor leerlingen met speciale behoeften en is de vrees groot dat meer onbekwame of onbevoegde docenten voor de klas komen.

Eind mei schreef de Onderwijsraad een brandbrief aan minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66). Volgens de raad moet het kabinet veel meer doen om het „nijpende tekort” op te lossen. In 2022 wordt een tekort verwacht van 4.100 volle banen. Vijf jaar later zou dat tekort zijn opgelopen tot 11.000 fte.