Klimaat

Wereld investeert minder in duurzame energie

De wereldwijde investeringen in duurzame energie zijn vorig jaar afgenomen. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) noemt de afname „zorgelijk”. De nieuwe cijfers staan in een dinsdag gepubliceerd rapport. In een persbericht noemt directeur Fatih Birol de groei van groene energie noodzakelijk om „doelstellingen voor energiezekerheid, het klimaat en schone lucht te halen”.

De investeringen in ‘hernieuwbare’ elektriciteit (zoals uit zon, wind en biomassa) waren 7 procent lager in 2017 dan in het jaar daarvoor. Wereldwijd werd er bijna 300 miljard dollar (258 miljard euro) in geïnvesteerd. Alle ‘groene’ investeringen samen, dus schone energie en energiebesparende maatregelen, namen met 3 procent af. De investeringen in olie- en gaswinning stegen juist.

Vooral de uitgaven aan windmolens op land liepen terug (met 15 procent). Dat is slechts deels te verklaren door lagere ontwikkelingskosten. Investeringen in zonnepanelen stegen wel, maar het IEA waarschuwt voor dalende investeringen dit jaar in China. China kondigde recent aan de subsidies voor zonne-energie te beperken.

Overigens daalden ook mondiale investeringen in de gehele energiesector. Die waren in 2017 2 procent minder dan het jaar daarvoor.