En toen was het huis volgens de gemeente 29.000 euro meer waard

De rubriek Economie & Recht belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week fiscaal recht.

Foto Getty Images

Het perceel met zijn jarendertigwoning met twee slaapkamers meet 98 vierkante meter. In het voorjaar van 2016 kocht hij de tussenwoning voor 142.000 euro. Begin 2017 valt er een WOZ-beschikking op de mat waarbij de woning 29.000 euro hoger ingeschaald was dan de vorige WOZ-waarde. Dat verschil was niet te verklaren én onterecht vond de man. Hij maakte bezwaar bij de gemeente, maar die liet de aanslag staan. De zaak kwam uiteindelijk bij een rechter terecht, die zich over twee punten moest buigen: was het beroep van de man op tijd ingediend, en zo ja, was de WOZ-beschikking te hoog.

In eerste instantie had de man via een gemachtigde bezwaar gemaakt. Maar zelf stuurde de man ook een bezwaarschrift, per post én hij leverde de brief ook persoonlijk af. De gemeente had echter haar reactie alleen gestuurd naar de gemachtigde waardoor de termijn voor beroep was verlopen. De rechter oordeelde dat toen de man zelf een brief stuurde, de gemeente er vanuit had moeten gaan dat de man „kennelijk zijn eerder gegeven machtiging heeft ingetrokken”. Bovendien staat „er overigens geen wettelijke bepaling in de weg” om de brief „ook” naar de belastingplichtige te sturen als er een gemachtigde is ingeschakeld. Het beroep was op tijd.

De rechter was echter minder positief over het inhoudelijke bezwaar. De man stelde dat de gemeente de WOZ-waarde grotendeels had gebaseerd op de prijs die hij voor het huis had betaald, en dat was teveel geweest. Maar de rechter zei dat het duidelijk was dat de man „de woning graag wilde hebben en bereid was om genoemde koopsom te betalen”. De WOZ-beschikking is niet te hoog ingesteld.

Uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2018:2655

Correctie (18 juli 2018): In een eerdere versie stond dat de woningoppervlakte 98 vierkante meter bedroeg. Dat is onjuist, het ging om de oppervlakte van het perceel. luidde dat

Correctie (20 juli 2018): In een eerdere kop werd gerept van een WOZ-aanslag die 29.000 euro hoger was. Het is de WOZ-waarde die met dat bedrag hoger uitviel. De kop is aangepast.