Interim-directeur NFI stapt op om overtreding relatieregels op het werk

Eerder op de dag meldde De Telegraaf dat Peter van den Elzen zich grensoverschrijdend had gedragen tegenover een medewerkster.

Archiefbeeld
Archiefbeeld Foto Niels Wenstedt/ANP

Peter van den Elzen, de interim-directeur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is per direct opgestapt vanwege overtreding van de gedragsregels. Dat heeft het instituut maandag bekendgemaakt. Van den Elzen heeft zich niet gehouden aan de regels over “privérelaties op het werk”, meldt het NFI in een verklaring.

De Telegraaf meldde maandagochtend dat de NFI-directeur op een ontoelaatbare manier was omgegaan met een medewerkster van het instituut. Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet daar geen nadere uitspraken over, en ook het NFI heeft geen nadere details bekendgemaakt.

Van den Elzen werd in juni vorig jaar aangesteld om de organisatie van het NFI op orde te brengen. Het instituut had te maken met “cultuurproblemen” die breed spelen, en “ernstig, stug en al van zeer lange duur zijn”, was gebleken uit onderzoek. Van den Elzen werd ingehuurd om een “veranderagenda” door te voeren die een eind moest maken aan de sfeer van onveiligheid, ruzie en achterdocht binnen het NFI. De problemen waren voor algemeen directeur Reinout Woittiez begin vorig jaar reden om terug te treden.

Gedragscode

Van den Elzen is teruggetreden naar aanleiding van de bevindingen van een commissie die sinds 5 juli onderzocht of er sprake is van schendingen van de Gedragscode Integriteit Rijk. De paragraaf waar het NFI aan refereert kan betrekking hebben op een “familierelatie, vriendschapsrelatie of liefdesrelatie” op het werk. Als Van den Elzen zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, zoals De Telegraaf meldt, zou dat in strijd zijn met de code.

Lees meer over het onderzoek: NFI onderzocht wegens verdenking van misstanden

Zaterdag werd bekend dat er een onderzoek loopt naar de afdeling Microanalyse Invasieve Trauma’s (MIT), die lichamen van moordslachtoffers onderzoekt op sporen van een wapen. Een externe commissie onderzoekt of sprake is van misstanden doordat de samenwerking tussen de deskundigen met verschillende, maar overlappende werkterreinen moeizaam verloopt op die afdeling.

Het NFI doet forensisch onderzoek dat vaak een grote rol speelt in strafzaken. Als blijkt dat de interne problemen bij het instituut van invloed geweest zijn op de kwaliteit van dat onderzoek, kan dat gevolgen hebben voor de reputatie onder rechters. Het is zelfs denkbaar dat dan rechtszaken over moeten.