Brieven

Brieven

Algoritme

Celsius en Fahrenheit

In ons huis hangt een ouderwetse thermometer met graden C en graden F, voor Celsius en Fahrenheit.

Als ik de graden C deel door 5, dan vermenigvuldig met 9, en er ten slotte 32 bij optel, dan krijg ik graden F.

Dat is het algoritme.

Lord Carrington

Geen kapitein

Over Lord Carrington (Een echte aristocraat, met hoge normen in de politiek, 12/7) is te lezen dat hij als kapitein van het Britse leger betrokken was bij operatie Market Garden in 1944. Uit het feit dat hij de tanks leidde bij de herovering van de Waalbrug bij Nijmegen is af te leiden dat Carrington een cavalerie-officier was. Daarom zou het juister zijn geweest om hem in zijn necrologie niet de rang te geven van kapitein maar die van ritmeester.


Reserve-kapitein buiten dienst

Woningmarkt

Paleis Soestdijk

Waarom moet het eerste huis meteen een nieuwbouw eengezinswoning met tuin zijn van 350.000 euro (39.000 euro cash voor je eerste huis, 12/7)? Is met twee personen zonder kinderen een tweekamerappartement van, afhankelijk waar in Nederland, van 120.000 tot 190.000 euro, soms te min om in te beginnen? Ik gun iedereen een huis met tuin en in Paleis Soestdijk willen wij allemaal wel wonen, maar wat is er mis met minder pretenties aan het begin van de wooncarrière?

Amerikaanse verkiezingen

Onevenwichtige stem

In zijn boeiende artikel Het Hof slaat rechtsaf (12/7) trekt Frans Verhagen een opmerkelijke conclusie: „de kiezers krijgen waarvoor ze in 2016 hebben gekozen: conservatieve almacht.” Dit is echter niet gebaseerd op de uitgebrachte stemmen. Presidentskandidaat Hillary Clinton kreeg bijna drie miljoen stemmen meer dan Trump; 54 procent van de kiezers stemde niet op hem. Bij een opkomst van 58 procent kan je stellen dat ‘slechts’ zo’n 27 procent van alle kiesgerechtigden voor Trump koos. Een verschil van, bij elkaar opgeteld, 78.000 stemmen in de battleground states Michigan, Pennsylvania en Wisconsin, op een landelijk totaal van ruim 135 miljoen uitgebrachte stemmen. Voor de Senaat stemden dat jaar zes miljoen meer Amerikanen op een Democraat dan op een Republikein. Voor het Huis van Afgevaardigden kregen de Republikeinen dan weer meer stemmen: drie miljoen. In het Amerikaans kiessysteem tellen aantallen stemmen minder dan de plaats waar ze zijn uitgebracht. Zo krijgt, bijvoorbeeld, een dunbevolkte staat als Wyoming met nog geen 600.000 inwoners evenveel senatoren (twee Republikeinse mannen) als het dichtbevolkte California met ongeveer 40 miljoen inwoners (twee Democratische vrouwen). Dit komt, op z’n minst, onevenwichtig en onbillijk over.

Spelen

Spelenderwijs onderwijs

Dr. Pim van der Pol reageert in zijn brief Spelen is wél aan grenzen gebonden (10/7) op Floor Rusman over spel. Hij maakt een belangrijk punt, namelijk dat spel voor kinderen helemaal niet grenzeloos is, maar juist een culturele activiteit. Een culturele activiteit waarbinnen kinderen op hun eigen manier de regels van onze cultuur naar hun hand zetten en ze ook leren kennen. De verwijzing naar het werk van Vygotski is treffend en van belang. Prof. Dr. Bert van Oers is een belangrijk onderwijspedagoog die op basis van het werk van Vygotski een speltheorie heeft uitgewerkt. In samenwerking met tal van medewerkers en scholen heeft dat geresulteerd in het boek Spelen en leren op school. In deze uitgave krijgt spel het volle pond voor leerlingen in het hele basisonderwijs. Dus niet alleen voor jonge kinderen. Van Oers formuleert concrete voorstellen om lerend te spelen in de volle breedte van het basisonderwijs. Daarbij worden verbindingen gemaakt met schoolvakken als rekenen/wiskunde, geschiedenis maar ook wetenschap en techniek en spel buiten. Van Oers is iemand met inspirerende ideeën voor goed onderwijs voor nu en de nabije toekomst. Ideeën die ook goed uitvoerbaar zijn en omarmd worden door veel leerkrachten die genoeg hebben van resultaat en opbrengstgericht werken zonder echte verbeteringen.


onderwijspedagoog