Boekenweekauteurs vanaf nu even vaak vrouw als man, belooft CPNB

De Stichting CPNB gaat in de komende edities het Boekenweekgeschenk even vaak door een man als een vrouw laten schrijven. Dat maakt de organisator van de Boekenweek bekend.

Foto Levin d Boer en Paula vd Meeren

De Stichting CPNB, organisator van de Boekenweek, gaat de komende jaren een vrouwenquotum hanteren bij de keuze voor de auteurs van het Boekenweekgeschenk en -essay. De helft van die uitgaven moet geschreven worden door vrouwen, de helft door mannen. Er zullen nog wel in één jaar twee mannen of twee vrouwen gevraagd kunnen worden, maar over het geheel genomen moet de man-vrouw-verdeling de komende vijf jaar gelijk zijn.

Lees ook: Mogen vrouwen ook iets zeggen als het over vrouwen gaat?

Dat is de uitkomst van gesprekken tussen boekenpromotor CPNB en de opstellers van een petitie over de keuze van twee mannelijke auteurs, Jan Siebelink en Murat Isik, voor het Boekenweekgeschenk en -essay in 2019. De combinatie van de twee schrijvers en het thema ‘De moeder de vrouw’ werd oneigentijds gevonden en stuitte een grote groep schrijvers en publicisten tegen de borst. Bijna 300 mensen uit het boekenvak ondertekenden half juni een open brief in NRC, waarin zij de CPNB vroegen om met een bundel te komen „waarin vrouwen en mannen in essays, gedichten en romanfragmenten aan het woord komen over moeders en moederschap”. Volgens de CPNB waren de ondertekenaars van de petitie „het met ons eens dat aan het thema en de auteurs van 2019 niet getornd moest worden”.

De verdeling van mannelijke en vrouwelijke Boekenweekgeschenkschrijvers is al jarenlang scheef: in de afgelopen twintig jaar ging die prestigieuze opdracht naar zeventien mannen en drie vrouwen. Van de laatste twintig reguliere Boekenweekessays was de auteur in zestien gevallen een man, in vier een vrouw.

In de aanloop naar de Boekenweek 2019 zullen de briefschrijvers en de CPNB vaker bij elkaar komen.