Opinie

NAVO-top

Genoeg geïntimideerd door de VS

Illustratie Cagle

President Trump eist dat Canada en de Europese landen aan de zogenaamde tweeprocentsnorm voor defensie-uitgaven voldoen, en wel onmiddellijk. Die twee procent van het bruto nationaal product is echter geen norm maar een streefcijfer; tussen de lidstaten van de NAVO is afgesproken geleidelijk naar dat streefcijfer te groeien. Dat Trump meent dat de VS zich niet aan internationale afspraken hoeft te houden is bekend. Op zich wekt zijn eis niet direct verbazing; de héle erfenis van Obama hoort volgens Trump in de vuilnisbak. Zonder af te doen aan het streefcijfer is er reden voor de NAVO-partners Trump te vragen een beetje in te binden en zich te houden aan de afspraak. Europa heeft zich al meer dan genoeg laten intimideren door de VS. Een aantal NAVO-landen heeft met Amerikaanse oorlogen meegedaan, en zich soms zonder goede reden, zelfs op basis van leugens, laten meeslepen (Afghanistan, Irak; zie het rapport hierover van de Commissie Davids). Een neveneffect van deze oorlogen is uitbreiding van de oorlogen naar andere landen, de vorming van IS en verspreiding van terreur, ook binnen Europa, ook binnen landen die niet aan de door de VS geëntameerde oorlogen meededen. Vele duizenden vluchtelingen hebben zich aan de Turkse en Europese grenzen gemeld. De kosten van hun verzorging komen ten laste van die landen. Met deze gevolgen van de Amerikaanse oorlogen in het achterhoofd mag er best rekening gehouden mee worden als de VS vraagt aan de tweeprocentsnorm te voldoen.